Ecolab Inciprop Wet 10 kg

lockHindade nägemiseks logige sisse

SÄÄSTA VETT JA AEGA!

Kuivanud mustuse hõlpsaks eemaldamiseks on oluline see esmalt sügavniisutada. Tänu oma ainulaadsele koostisele võimaldab Inciprop WET veel kiirelt ja tõhusalt läbida ka kõige kuivem mustus. Inciprop WET vähendab poole võrra nii pihustamiseks kuluvat aega kui ka vee kogust.

OMADUSED
Olek värvitu vedelik
Tihedus 1,00 +/- 0,02
pH 1% (kaal/maht) 3,3 +/- 0,5
Säilitamine 0°C kuni +40°C
Lahustuvus Lahustub vees täielikult
KASUTAMINE

Lisada 0,1% Inciprop puhastusvahendit vette ja pihustada lahust automaatse pihusti või kastmissüsteemiga. Teine võimalus on pihustada 1% lahust otse pindadele ja seejärel jätkata vee pihustamisega.

Lahjendusmäär: 0,1% kuni 1% (100 ml / 1 l / 100 l).

HOIATUSED

H315 Põhjustab nahaärritust.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

Kanda kaitsekindaid, -prille ja -maski. Silma sattumisel loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust
mürgistusteabekeskuse või arstiga.

Ohtlikud komponendid:
• rasvalkoholi etoksülaadid=/< c15 and =/< 5eo
• Alkoholid, C13-15, hargnevad ja lineaarsed, etoksülaaditud
• alküületoksü-propoksülaadid

PAKEND

10 kg

TOOTJA

Küsige lisainfot Dimediumi kliendihalduritelt:

Arne Tuhkur
739 0692 | 507 8365
Kliendihaldur
Helle Sild
526 0204
Kliendihaldur
Neidi Puur
5335 8528
Loomakasvatustoodete grupi juht
Marko Vilu
526 8588
Kliendihaldur