OptiPartum-C+ = sama ratsioon, rohkem piima

13.02.2023
Farm animals

Hiljuti tutvustasime koos uue partneri AB Agri esindajaga Eesti edumeelsetele piimatootjatele uuenduslikku täiendsööta OptiPartum-C+.

Täiendsööt aitab lehmal omastada olemasolevast ratsioonist rohkem energiat ning tõsta farmi piimatoodangut ja kasumit.

Seejuures pole OptiPartum-C+ kasutamisel vaja ratsiooni muuta.

 

OptiPartum-C+ tõhustab sööda seedimist

Ratsioonis sisalduv tärklis on lehma jaoks oluline energiaallikas, mis aga erinevatel põhjustel võib organismist väljuda seedimata. Seetõttu jääb loomal söödast omastamata osa potentsiaalsest energiast – see tähendab ka väiksemat piimatoodangut ja tulu farmile.

OptiPartum-C+ täiendsööt sisaldab naturaalseid ensüüme α-amülaas ja β-glükanaas, mis koostöös toimides tõhustavad söödas oleva tärklise ja mõnede kiudainete seedimist. Seeläbi aitab OptiPartum-C+ lehmal omastada olemaolevast ratsioonist rohkem lisaenergiat ja tõsta piimatoodangut.

Sööda tõhusam seedimine = rohkem kasumit

Üle 20 riigi farmides läbi viidud katsed tõestavad, et OptiPartum-C+ täiendsööta saavad lehmad toovad farmile rohkem tulu. Positiivsed tulemused on saadud sõltumata farmi suurusest ja toodangust ning karja tõust:

  • Paraneb söödaväärindus
  • Väheneb seedimata tärklise ja kiu hulk sõnnikus
  • Suureneb piimatoodang
  • Väheneb CO2 jalajälg 1 L piima kohta

Sõnnikuproove visuaalselt analüüsides näeme seedimata tärklist ja kiudaineid. Kui suudame kogu kaotsimineva energia lehmale anda, on tulemuseks parem söödaväärindus, rohkem piima ja suurem tulu. 

Tulemused mõne nädalaga

OptiPartum-C+ täiendsööt avaldab sööda seedimisele mõju juba mõne nädalaga: sõnniku konsistents paraneb 7-10 päeva möödudes, piimatoodang tõuseb 3 nädala möödudes.

Katse farmis: sõnnik katse alguses ja 14. päeval

 

Täiendsööta ratsioonile lisades on keskmine oodatav tõus piimatoodangus 1,5 kuni 2+ liitrit. Samuti tõstab OptiPartum-C+ piima üldkuivaineid (rasvaprotsenti ja proteiini).

Seejuures on täiendsööta lihtne kasutada – lisage täisseguratsiooni ühe lehma kohta 40 g päevas. Ratsiooni pole vaja muul viisil muuta, veenduge vaid, et kuivaine tärklisesisaldus on vähemalt 20%.

Investeeringu tasuvus

Arvestades, et OptiPartum-C+ söödale lisades on keskmine oodatav tõus piimatoodangus lehma kohta 2 L ning piima liitri hind on 40 senti, suureneb lisatulu ühe lehma kohta 2 x 40 senti = 80 senti.  OptiPartum-C+ kulu lehma kohta päevas on 20 senti.

See tähendab, et keskmiselt on OptiPartum-C+ investeeringu tasuvus 80 senti tulu/20 senti kulu ehk 4:1. Kuluta lisatulu looma kohta päevas on seega 60 senti.

Näide Leedu farmist: keskmine energiakorrigeeritud piimatoodang lehma kohta tõusis 3,1 kg

Lehmad laktatsiooni päevade kaupa 7. november 5. detsember Erinevus
1-50 päeva 37,8 42,3 4,6
51-100 päeva 44,9 47,0 2,1
101-150 päeva 40,8 44,4 3,5
151-200 päeva 37,8 41,0 3,3
201-250 päeva 35,7 38,0 2,3
251+ päeva 28,7 31,4 2,7
Keskmine piimatoodang 37,6 40,7 3,1

OptiPartum-C+ täiendsöödaga on katseid läbi viidud ka Eestis. Näiteks Kure Mõisa 700+ lüpsilehmaga katses osalenud karjas tõusis keskmine energiakorrigeeritud piimatoodang lehma kohta võimsad 3,5 kg.

Teises farmis tõusis keskmine energiakorrigeeritud piimatoodang lehma kohta 1 kg – selles katses kujunes investeeringu tasuvuseks 40 senti tulu/20 senti tulu ehk 2:1 ning lisatuluks 20 senti looma kohta.

Seega on OptiPartum-C+ täiendsööt taskukohane ja kasumlik viis söödaratsioonist omastatava energia ning farmi piimatoodangu ja kasumi tõstmiseks.