Dimediumi XXVI aastasümpoosion FARM 2.0

30.01.2023
General

Aasta neljandal neljapäeval, 26. jaanuaril toimus juba 26. korda Dimediumi traditsiooniline sümpoosion. Numbrimaagiast pakataval filosofeerimispeol alapealkirjaga Farm 2.0 keskenduti tehnoloogiatele ja juhtimisvõtetele, mis aitavad meie tänastel piimafarmidel areneda kaasaegseks ja kiirelt kohanevaks tulevikufarmiks.

ümpoosioni avasõnades nentis Dimediumi asutajaliige ja kauaaegne nõukogu esimees Kadri Kullman, et Dimediumi taolise ettevõtte asutaja on uhke olla. “See on olnud 30 aastat vägevat sõitu ja seda tänu saalisviibijatele, suur aitäh teile,” tänas Kullman nii kolleege kui kliente jätkuva koostöö ja usalduse eest.

Kullmani tänusõnadega ühines ka Dimediumi uus juht Targo Podekrat, kes juhtis tähelepanu Kullmani rollile väärika ajalooga sümpoosioni sünnis: “Tahan tänada Kadrit, et ta sümpoosioni traditsiooni algatas. Ta on ristiemana suutnud seda traditsiooni läbi aastakümnete au sees hoida”. Tõepoolest, Dimediumi sümpoosion on üle elanud kõik ühiskonda mõjutanud tormitulvad ning toonud Eestisse piimakarjakasvatuse tippteadmisi järjekindlalt juba 26 aastat!

XXVI sümpoosioni Farm 2.0 raames kogunesid AHHAA teaduskeskuse loengusaali 5 tipptasemel esinejat ja hulk edumeelseid piimakarjakasvatajaid, et pürgida koos ühise eesmärgi suunas: luua tulevikufarmid, milles on rahulolevad ja terved nii loomad kui inimesed. Filosofeerimispäeva dirigeeris Dimediumi Smart Farmi esindaja Kristjan Reinhold

Sümpoosioni vestlusringi avas farmi õhu kvaliteedile ja ventilatsioonistrateegiatele keskenduva ettevõtte VES-Artex nõustaja Dr Michael Wolf. Laialdaste teadmiste ja kogemustega spetsialistina jagas Wolf hulgaliselt näpunäiteid parima ventilatsiooni tagamiseks ning rõhutas viit kriteeriumi, mille täitmine on lehma tervise ja heaolu tagamiseks farmis märgilise tähtsusega:

  • Loomadel peab olema piisavalt toitu ja vett
  • Farmikeskkond peab olema loomadele võimalikult mugav
  • Loomad peavad saama käituda ja suhelda loomupärasel viisil
  • Valu, vigastusi ja haigusi tuleb igal võimalikul viisil ennetada ja vältida
  • Loomadel ei tohi esineda hirmu ja ärevust

Tulevikufarmi radadel näitas suunda ka Alta Genetics Inc. esindaja Daniela Vasiliu, kes tõi oma temperamentses esitluses näiteid karja asenduse planeerimisest ja arvutuskäikudest ning andis praktilisi soovitusi tipptasemel tulevikukarja loomiseks. Hästi planeeritud karjaasendus võimaldab viia iga farmi piimatootmise uuele tasemele!

Põneva vahepalana tutvustas Tartu Ülikooli haridusrobootika juhtivspetsialist Heilo Altin sümpoosionil osalejatele robootika tuleviku võlusid ja valusid. Eriti haarav oli vaadelda, kui elegantselt liigub Boston Dynamics inimfiguuriline robot ebastasasel pinnal ning on võimeline ületama ka keerukaid takistusi.

Videosilla kaudu ühines sümpoosioni esinejate plejaadiga farme disainiva ettevõtte Source World esindaja Dr Joe Harner. Ameerika päritolu Dr Harner on disaininud farme maailma eri paigus ning jagas moodsa piimafarmi disaini põhitõdesid ka sümpoosionil osalenutele. Dr Harneri sõnul on kaasaegne farmidisain oluline nii loomade kui farmi töötajate jaoks, sest tagab kõigile mugava ning tervisliku elu- ja töökeskkonna.

Sümpoosioni ametliku osa lõpetas innovaatilise ettevõtte HerdVision tegevjuht Matthew C. Dobbs. HerdVisoni intelligentne kaamerasüsteem koostab karja igast loomast 3D-mudeli ning jälgib mudeli põhjal 24/7 looma kehakonditsiooni ja lonkeid. Nii on loomad terase kaamerasilma pideva jälgimise ja hoole all.

Vestlusringide järel koguneti pidulike õhtusöögilaudade taha muidu tihedast inimsaginast kajavas AHHAA keskuse kuppelsaalis. Teaduskeskusele omaselt tehti pearoa kõrvale ka välku ja pauku!

 

Täname kõiki külalisi ja taaskohtumiseni Dimediumi XXVII aastasümpoosionil 25. jaanuaril 2024!

 

Terve looma nimel
Dimedium