30 aastat terve looma nimel

10.02.2022
General

Juba 30 aastat põllumajanduse ja veterinaaria arengusse panustanud Dimedium sai alguse kahe Eesti vanima veterinaarravimeid ja -tooteid turundava ettevõttena.
Erinevate meeskondade edukas liitmine on tõsine väljakutse, kuid pereettevõtted Dimela ja Remedium said sellega hakkama suurepäraselt. Täna, kui ühinemisest on möödunud kuus aastat, iseloomustab Dimediumit ühtne kokkuhoidev kultuur.

Dimedium on eriline ettevõte, mis on aastaid kandnud nii vastutustundliku kui ka töötajasõbraliku ettevõtte märgist. Märgise kandjate nimekirjas kohtab tavapäraselt suurettevõtteid. Dimedium on nende hulgas oma sügavate veendumuste tõttu.

Inspireeriv keskkond tagab parima saavutuse
Dimediumi töökeskkond on hirmude- ja piirangutevaba, selgete ootustega, julgustav ja hooliv. “Meie inimesed julgevad olla nemad ise ning korraldavad oma tööülesanded selliselt, et oma tegevusega ka kolleege toetada. Sellise kollektiivi üks põhiväärtusi saab olla ja ongi rõõm – nii oma tööst kui ka oma kolleegidest,” selgitab Dimediumi tegevjuht Tõnu Ummik.

Nii inimene kui ka ettevõte vastutavad oma tegevusest tingitud tagajärgede eest
Dimedium ei näe oma tegevust kui lihtsalt äri – kauba vahetust raha vastu. „Näeme oma tööd kui missiooni, mis võimaldab meil oma kompetentsi näol kaasa aidata Eesti loomade ja kogu ühiskonna paremale käekäigule. Kuigi põllumajandus- ja lemmikloomad on inimese kaaslasteks väga erinevatel põhjusel, on veterinaariaga tegelevate inimeste eesmärgid samad – mõista loomade põhivajadusi, tagada nende heaolu ja liigiomane käitumine,” arutleb Dimediumi tegevjuht.

Dimediumi visiooniks on olla sild maailmapraktika tipust igasse loomakliinikusse, farmi ja koju. „Visioonist ajendatuna korraldab Dimedium loomaarstide täiendõppena nii talve- kui ka suvekoole, millest viimast viime läbi koos Eesti Maaülikooliga. Sponsoreerime erialakonverentse ja korraldame ise mitmeid seminare. Anname veterinaaridele välja iga-aastast missiooniauhinda – ikka selleks, et oleks motivatsiooni pidevalt areneda,” räägib Dimediumi turundusjuht Livia Ränkson. Dimedium toetab regulaarselt ka Eesti kodutuid loomi ja nende eest hoolitsevaid organisatsioone.

Innovatsioon loomadega seotud tegevusse kogu Baltikumis tuleb tihti Dimediumist.

Ettevõtte kõige kiiremini arenev kaubamärk tänasel päeval on Smart Farm, mis pakub nutikaid lahendusi maailma tipptootjatelt Eesti farmide efektiivsemaks majandamiseks.

Smart Farm – efektiivsus, loomasõbralikkus, kestvus
Tehnoloogia võimaldab automatiseerida protsesse ja hoida kokku tööjõudu, vähendada farmi juhtimisele kuluvat aega ja kulusid ning langetada teadlikult andmepõhiseid otsuseid. Smart Farmi lahendused on investeering tootlikkuse kasvu ning karja tervisesse. 

Näiteks kuuluvad Smart Farmi portfelli Alta Cow Watch jälgimissüsteem, Bioret Agri põrandakatted ja ventilatsioonisüsteemid, Agri-Plastics vasikamajad ning Urbani jootmissüsteemid. Smart Farm läheneb igale farmile individuaalselt ning pakub hoolikalt läbimõeldud ja analüüsitud lahendusi konkreetse farmi optimaalsemaks majandamiseks.

„Smart Farmi lahendused on suuremal või vähemal määral kasutusel juba enam kui 160 Eesti farmis, kes jagavad meiega mõtteviisi, et ainult terve loom suudab tasuvalt toota. Kui esmapilgul võib investeeringu hinnasilt ära ehmatada, selgub üsna sageli, et tasuvusperiood on lühike ja võit rahas, ajas, loomatervises, kui ka omaniku meelerahus märkimisväärne,“ räägib turundusjuht.

Smart Farmi lahenduste maaletoomisel mängib suurt rolli ka koormuse vähendamine keskkonnale. „Eelmise aasta alguses liitusime hoolivaid Eesti ettevõtteid ühendava koostööplatvormiga Rohetiiger. Ühise julguse ja keskkonnateadlikkusega loodame koos teiste sarnaselt mõtlevate ettevõtetega muuta maailma loodussõbralikumaks paigaks ja inspireerida ka teisi õigel suunal liikumises. On äärmiselt oluline analüüsida ja läbi mõelda, milliseid tagajärgi meie tegevused endaga kaasa toovad,” lisab turundusjuht.

Nauditav elu koos lemmikloomaga
Teine oluline sihtgrupp, mille vajaduste parimal viisil katmisele Dimedium kogu Baltikumis on spetsialiseerunud, on väikeloomakliinikud. Dimedium varustab kliinikuid veterinaarravimite, kvaliteetsete toitude, toidulisandite ja hooldustoodetega.

Kontorikoerad on osa Dimediumi igapäevaelust. Lemmik ja tema omanik saavad koos aega veeta ja ka teistel on rõõmu palju.

“Nii uskumatu, kui see ei tundu, siis 30 aastat tagasi meil lemmikloomakliinikuid polnudki. Paljud loomaarstid alustasid vastuvõtte sõna otseses mõttes oma köögis. Tänaseks on Baltimaade loomakliinikud ühed Euroopa moodsaimad. On olnud puhas privileeg sellel põneval teekonnal osaleda,” mõtiskleb tegevjuht. 

Suhtumine lemmikloomadesse peegeldab väga selgelt ühiskonna arengutaset. Eesti on lemmikloomadele kulutatud summade poolest jõudsalt lähenemas heaoluriikidele. Uued ja moodsad ravimeetodid, läbimõeldud toidulaud ja kvaliteetsed hooldustooted pikendavad lemmikute eluiga. Üheks tänast ühiskonda kõige paremini peegeldavaks murekohaks on lemmikute ülekaalulisus. Õnneks on loomaomanike teadlikkus tõusuteel ja kvaliteetsed toidud lihtsasti kättesaadavad. Dimedium toob Eesti loomaomanikeni kvaliteetset ravitoidusarja SPECIFIC, mida saab täna virtuaalselt kliinikuriiulilt www.specific.ee mugavalt ka koju tellida.

Sama kaua kui Eestis, on ettevõte tegutsenud kogu Balti turul. Nüüdseks kannavad ka tütarettevõtted Lätis ja Leedus uhkusega Dimediumi nime. Ühine bränd on andnud grupi ettevõtetele uue hingamise ja võimaldab olla veelgi tugevam ja parem partner nii klientidele kodumaal kui ka koostööpartneritele üle maailma.