Oksendamis- ja iiveldusvastased ained

Product ATC code Toimeaine
Cerenia 10 mg/ml inj 20 ml N1 QA04AD90 maropitant
Cerenia 160 mg tbl N4 QA04AD90 maropitant
Cerenia 24 mg tbl N4 QA04AD90 maropitant
Cerenia 60 mg tbl N4 QA04AD90 maropitant
Prevomax 10mg/ml inj 20ml N1 QA04AD90 maropitant