Kas 21 kraadist algab kuumastress?

25.03.2024
Loomakasvatus

Eestis kestab kuumem periood enamasti maist septembrini. See on aeg, mil õhutemperatuur on üle 20 kraadi ning farmides räägitakse kuumastressist.

Kuumastressi tekkimisel on kaks peamist parameetrit: temperatuur ja õhuniiskus. Eestis on ilmateenistuse andmetel keskmine suhteline õhuniiskus maist septembrini 70-80%, sellises õhuniiskuses algab lehma jaoks kuumastress juba siis, kui õhutemperatuur on 21°C. Kuna piimalehmad on õhutemperatuurile ja -niiskusele tundlikumad kui inimesed, mõjutab kuumastress nende tervist ja tootlikkust.

Peamised kuumastressist tingitud probleemid on:

 • Söömuse langus
 • Atsidoosi risk
 • Tiinestuvuse langus
 • Toodangu langus kuni 5 kg looma kohta
 • Immuunsuse langus

Kuumastressist tingitud probleemid on kulukad ja pikaajalise järelmõjuga, kuid pidamistingimuste ja söötmise kohandamisega sel perioodil on võimalik majanduslikku kahju ennetada ja leevendada.

Kuumastressi astmed ja tunnused

Kuumastressi aitab määrata tabel, millele on kantud tempratuur ja suhteline õhuniiskus. Temperatuur ja õhuniiskus annavad kokku THI indeksi (Temperature-Humidity Index), mis näitab lehmade stressi- ja mugavusastet. Lehmadel algab kuumastress, kui THI indeks on suurem kui 68.

 

Kerge kuni mõõdukas stressiaste jääb temperatuurivahemikku 23-26°C. Mõõdukas kuni kõrge stressiaste jääb temperatuurivahemikku 27-35°C.

Kuumastressis oleva lehma tunnused:

 • Kiirenenud hingamissagedus
 • Suurenenud veevajadus
 • Sorteerimise suurenemine
 • Söömuse ja mäletsemise vähenemine
 • Ebatavalised kohad lamamiseks
 • Nõrgenenud innatunnused

Näiteid Euroopast

Hollandis läbi viidud katses märgati loomade käitumises erinevust juba 15 kraadi juures, kui THI indeks oli >55. Seejuures ei olnud tegu kuumaperioodiga. Lehmade piimatoodang ei langenud, küll aga muutus nende käitumine: loomad veetsid rohkem aega seistes ja kõndides ning vähem aega lamades ja süües.

Näide Tallinnast 2021. aasta 22. juunil: 24 tunni jooksul ei langenud THI sellisele astmele, et lehmad saaksid puhata.

 

Meetmed kuumastressi ennetamiseks ja leevendamiseks

1. Jahuta loomi

 • Pööra tähelepanu vee tarbimisele
 • Paku varjumisvõimalusi
 • Võimalusel väldi ülerahvastatust
 • Tekita laudas kiire õhuvool
 • Võimalusel ava aknad ja rulood ning paigalda ventilaatorid (märtsi lõpuni saad Smart Farmist tellida ventilatsioonisüsteemid soodushinnaga)
 • Puhasta ventilaatorid – sellega tõstad nende tõhusust

2. Toeta looma tervist, muutes söötmise korraldust

 • Võimalusel sööda loomi jahedamal ajal päevast ja 2-3x päevas. See väldib sööda kuumenemist ja ka söömuse langust
 • Taga loomadele kvaliteetne silo ja väldi silo kuumenemist söödalaval (kvaliteetset silo aitavad tagada näiteks Rootsis toodetud Safesil silokindlustuslisandid)
 • Puhasta söödalava igapäevaselt jääkidest
 • Lükka sööta ette nii tihti kui võimalik või kasuta söödalükkajat

3. Muuda ratsiooni

 • Muuda ratsioon kergemini seeditavaks
 • Lisa ratsiooni katioone
 • Muuda ratsioon energiamahukamaks
 • Toeta looma immuunvõimekust

Kuumastressist tingitud probleemid on kulukad ja pikaajalise järelmõjuga, kuid pidamistingimuste ja söötmise kohandamisega sel perioodil on võimalik majanduslikku kahju ennetada ja leevendada.

Kas teadsid?

HLI (Heat Load Index) - lisaparameeter kuumastressi mõõtmiseks

HLI on samuti parameeter kuumastressi mõõtmiseks. See hõlmab endas õhuvoolu kiirust, soojuskiirgust pindadelt ja otsest UV-kiirgust.

Artikli kirjutas Dimediumi kliendihaldur Enelin Dede koostöös Amelie Cornilletiga, kes on Dimediumi pikaaegse partneri Vitalaci söötmisnõustaja ja loomaarst. Vitalac põhineb soovituste andmisel põhjalikele teadmistele ja teaduslikele uuringutele maailmapraktika tipust.

Võta ühendust oma Dimediumi kliendihalduriga, et leida enda farmi jaoks kõige sobivamad lahendused: