Meie privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused kehtivad alates 14.04.2022.

MÕISTED

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot, sh artiklite lugemine, toodete/teenuste tellimine või e-maili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Dimedium AS poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused sh uudiskirjad.

Kolmas isik on Dimedium AS lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Dimedium AS kasutajale tooteid või teenuseid.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Dimedium AS kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kontaktivormi kasutamisel või e-kirja saatmisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli jms. abil.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Dimedium AS kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks ja tootepakkumiste tegemiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest sündmustest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.
 • Dimedium AS kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.
 • Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on Dimedium AS lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Dimedium AS kasutajale tooteid või teenuseid.

Dimedium AS kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
 • veebilehe majutust
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi
 • raamatupidamistarkvara kasutamist

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Dimedium AS kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Dimedium AS säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Dimedium AS rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

KASUTAJA ÕIGUSED

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@dimedium.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Dimedium AS meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.