Hooliv Dimedium

Dimedium on vastutustundlik ettevõte

Ettevõtte pikemaajalise edu saavutamine ei tugine vaid finantsnäitajatel. Oluline on nii majanduslik, keskkondlik kui ka sotsiaalne mõju ehk "jalajälg", mille ettevõte oma eksisteerimisega jätab.

Dimediumi tegevus on kooskõlas nii loodus-, turukeskkonna ja kogukonna kui ka meie töötajate, klientide ja äripartnerite huvidega.

Dimedium võtab osa rahvusvahelisest antibiootikumide vastutustundliku kasutamise teavitusprogrammist loomade ravis, mille Euroopa Komisjon käivitas 2011 aastal. Programmi eesmärk on ravimite mõistliku kasutamisega aidata ohjata antibiootikumideresistentsuse tekkimist.

Dimedium panustab aktiivselt loomade heaolu edendamisele Eesti karjades. Meie eesmärk on vähendada erinevate haiguste esinemist karjades ning seeläbi vähendame antibiootikumide kasutamist.

Auditite põhjal aitame veisekasvatajatel välja selgitada probleemsed valdkonnad farmides ja anname nõu olukorra parendamiseks. Panustame farmitöötajate teadlikkuse tõstmisele keskkonna reostamise vältimiseks igas tööetapis, korraldades maailmapraktika tasemel koolitusi alates lüpsihügieenist kuni ettevõtte kasumlikuma juhtimiseni.

Eestimaa on ilus tänu sellele, et meil on puhas loodus ja haritud põllud. Meie mõistame, et värske ja kvaliteetne kodumaine toit meie igapäevasel toidulaual on luksus. Me suhtume puhta looduskeskkonna hoidmisse vastutustundlikult ja võtame vastutuse oma tegevusest jääva jalajälje eest.

Mõtleme tulevikule

Mõtleme tulevikule - tegutseme selle nimel, et jätta oma lastelastele puhtam ja parem maailm.

Mõistame, et meie tänased teod jätavad endast jälje. Püüame tegutseda läbimõeldult, et see jälg oleks võimalikult väike. 

Julgeme olla eeskujuks ja seista meile oluliste väärtuste eest.

Rohetiiger

Rohetiiger on valdkondade ülene koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majandusmudel Eestile ja maailmale. 

Dimedium liitus Rohetiigri esindusorganisatsiooniga soovist koos teiste sarnaselt mõtlejatega jõulisemalt Eestit paremaks muuta.

Loe lähemalt

GreenDice

GreenDice annab IT-tehnika ostmisele suurema tähenduse, pannes aluse uuele tehnika tarbimiskultuurile, mis on tulevikuga arvestav ja jätkusuutlik.

Koostöö GreenDice'iga võimaldab meil vähendada koormust keskkonnale ja panustada nutikalt ringmajandusse. Oleme tänulikud, et GreenDice aitab meil oma arvutid suunata just täpselt sinna, kus neid veel maksimaalselt kasutada saab.

Toetustegevus

Saatsime Loomapäästegrupp MTÜle 1200 kg Platinum koeratoitu, et tagada Eestisse saabuvatele Ukraina sõjapõgenike lemmikloomadele tasuta toiduabi.

Kuidas saad Sina Ukraina loomi aidata?

Loe lähemalt