Rohetiiger

Rohetiiger on valdkondade ülene koostööplatvorm, mille eesmärk on luua tasakaalus majandusmudel Eestile ja maailmale. Rohetiiger teeb koostööd neljal suunal: ettevõtjad, üksikisikud, avalik sektor, vabakond.

  • Rohetiigri missioon - luua ja rakendada loodussõbralikke praktikaid kõikides sektorites ning kujundada välja tasakaalus majandus.
  • Rohetiigri visioon - kestlik maailm, mis säilitab ühiskonna heaolu samal ajal loodust hoides ja taastades.
  • Rohetiigri väärtused - pädev, ehedalt julge, ühendav, tulevikkuloov.

Dimedium liitus Rohetiigri esindusorganisatsiooniga soovist koos teiste sarnaselt mõtlejatega jõulisemalt Eestit paremaks muuta.

Meie visiooniks on töötada selle nimel, et Eestimaa põllud oleksid viljakad, loomad terved ja meie lapselapsed sööksid kodumaist tervislikku toitu. Vastutustundlikkus ja kestlikkus on osa meie DNA-st ja püüame igas oma tegevuses lähtuda loodust hoidvast mõtlemisviisist.

Alates 2015. aastast oleme ka Vastutustundliku Ettevõtluse foorumi liige ja meie tegevust on läbi aastaste hinnatud hõbemärgisega. Võtame osa rahvusvahelisest antibiootikumide vastutustundliku kasutamise teavitusprogrammist loomade ravis, mille Euroopa Komisjon käivitas 2011. aastal. Programmi eesmärk on ravimite mõistliku kasutamisega aidata ohjata antibiootikumideresistentsuse tekkimist.

Panustame aktiivselt loomade heaolu edendamisse Eesti karjades. Hiljuti viisime koostöös EMÜ, BioCC, ETKÜ-ga läbi 4-aastase heaolualase teadusuuringu Eesti piimafarmides, jõudes järeldusele, et heaolu on tegelikult ka majanduslik kasvutegur. Lüpsilehmade heaolu suurendamine on olulisel kohal ka piimandussektori arengukavas 2030, mille eesmärkide saavutamisele soovime omalt poolt jõu ja nõuga igakülgselt kaasa aidata.

Lisaks osalemisele teadustöödes ja programmides, pakume farmidele nõustamist ja lahendusi, vähendamaks muuhulgas piima- ja lihaveiselautadest pärit ammoniaagiheidet.