Bioturvalisus

Bioohutuse eesmärk loomakasvatuses on piirata erinevate haiguste esinemist ning levikut karjas.  

Loomakasvatuses on vaja arvestada väga erinevate tekitajate põhjustatud haigustega, mis võivad levida loomalt loomale (grupi, lauda või riigi tasemel), loomalt inimesele või vastupidi (zoonoosid), biovektorite või saastunud sööda/veega. Paljude haiguste puhul on võimalik nende esinemist ning negatiivset mõju vaid piirata ning eesmärk on saada nende tase võimalikult madalaks. Peamiselt läbi parema hügieeni ja õigete läbimõeldud töövõtete on võimalik vähendada haiguste levikut poegimislauda loomadele vähendades seeläbi nende haigestumist ning suremust.