Tervis

Vasikate hea tervis on fundamentaalne alus nende arengu ja tulevase tootlikkuse jaoks piimatootmises. Terved vasikad on vastupidavamad haigustele ja stressile, mis omakorda vähendab vajadust ravimite (antibiootikumide jt.) järele ja toetab loomade heaolu. Vasikate varajane hea tervis mõjutab ka nende kasvukiirust ja toitainete omastamise efektiivsust, mis on olulised aspektid majanduslikult jätkusuutliku karjakasvatuse ja piimatootmise seisukohast.  Terved vasikad kasvavad tugevateks ja produktiivseteks täiskasvanud loomadeks, suurendades nii nende tulevast eluea produktiivsust ja piimatootmise kasumlikkust farmeritele. Lõppkokkuvõttes mängib vasikate tervis olulist rolli kogu toidutootmise ahela efektiivsuses (ja vastupidavuses).