Hea loomaarst!

Dimediumi missioon on olla sild maailmapraktika tipust Eesti kliinikusse, farmi ja koju. Oluline osa sellest on Eesti veterinaaride täiendõppe toetamine.

Loodame, et Ajufond, veterinaarkonverentsi peasponsoriks olemine, Dimediumi Talvekool loomaarstidele ning iga-aastase missiooniauhinna väljaandmine on seda sõnumit juba aastaid mõjuvalt vahendanud.

  • Ajufondi programm on avalik ja pakub põhjendatud taotluse alusel toetust enesetäienduseks kõikidele loomaarstidele ühistel alustel.
  • Ajufond ei ole seotud ostudega Dimediumist.
  • Ajufond töötab Eestimaa vastutustundliku veterinaaria arengu nimel.

Ajad ja võimalused on erinevad 

Aastal 2023 on Ajufondi maht 16 755 eurot. See summa jaguneb neljaks osaks:

  • FECAVA iga-aastasel konverentsil osalemise toetus;
  • Suurematel rahvusvahelistel veterinaarteemalistel konverentsidel osalemise toetus (World Buiatrics Congress);
  • Dimediumi Talvekool loomaarstidele;
  • Erinevate veterinaarkoolituste ja erialaorganisatsioonide poolt korraldatavate veterinaaria- või farmaatsiaalaste ürituste toetused, k.a. Eestis korraldatavad.

Kellele ajufond on suunatud?

Ajufond on veterinaaride täiendõppe toetamiseks ellu kutsutud programm, mis toetab teadusasutuste või erialaorganisatsiooni korraldatavatel veterinaaria või farmaatsiaalastel üritustel osalemist. Kui soovid osaleda erialasel koolitusel, saada oma põhjendatud taotlus ürituse teadusliku osa osavõtumaksu ning/või majutus- ja transpordikulude toetamiseks aadressile ajufond@dimedium.ee või täida mugavalt allolev vorm. 

Avalduste läbivaatamine toimub iga kvartali lõpus: 31. märts, 30. juuni, 30. september ja 30. detsember.

Otsuse toetuse andmise kohta langetab Dimediumi komisjon. Kui osutud väljavalituks, sõlmime vastavasisulise kirjaliku lepingu.

Kõik ravimi müügiloa hoidja ja ravimite väljakirjutamise õigust omava isiku, proviisori või farmatseudi vahel sõlmitud lepingud, mille alusel see isik, proviisor või farmatseut saab rahalisi või mitterahalisi hüvitisi, mis ei ole seotud Ravimiameti ja meditsiinieetika komitee poolt heaks kiidetud kliinilise uuringuga, esitatakse nõudmisel Ravimiametile ning on avalik teave.

Eestimaa veterinaaria arengu nimel,

Sivar Irval
Dimediumi tegevjuht

Taotlus
*
*
Taotlen Dimedium Ajufondi toetust järgmisele veterinaariaalasele koolitusele/seminarile (nimi, asukoht, orienteeruv maksumus/kulu)