Alta pullidel on uus indeks – Sigivuse indeks (fertility index, FI)

06.03.2024
Loomakasvatus

Alta pullikaardilt on nüüdsest leitav uus indeks - sigivuse indeks (fertility index, FI). Indeks ühendab mitu taastootmiskomponenti ühte koondindeksisse ning on kaasatud koguindeksisse (TPI).

 Sigivuse indeksis kajastuvad järgmised tunnused:

tütarde tiinusmäär 70%
lehma tiinestumise määr 10%
mullika tiinestumise määr 10%
varajane esimene poegimine 10%

Sigivuse indeks näitab pulli tütarde suutlikkust kas tiinestuda mullikana, võimet tiinestuda lakteeriva lehmana või lehma üldist võimet alustada uut laktatsiooniperioodi, näidates indlemise, tiinestumise ja tiinuse säilitamise suutlikkust.

Kuidas indeksit lugeda?
Sigivuse indeks on konkreetne arv. Alta pullide FI on vahemikus -5,1 kuni 3,4. Mida positiivsem on arv, seda paremat üldist sigivust ja taastootmise tulemust oodatakse pulli tütardelt.

FI jälgimine (kasutamine) toob kaasa suurema kasumi, efektiivsuse ja parema sigivuse. Mõjutades piimatootja praeguseid tulemusi, on võimalik geneetilise paremuse edasikandumine juba järgmisele põlvkonnale.

Joonis 1. Sigivuse indeksi koht pullikaardil (pulli AltaPegasus näitel)

Pildil: pull AltaPegasus 011HO16652

 

Info allikas: www.altagenetics.com

Tõnu Põlluäär
Dimediumi veiste aretuse projektijuht
516 7821 I tonu.polluaar@dimedium.ee