Tootekategooriad

(2)
(2)

Aqua-Rem tasakaalustavad graanulid veeökosüsteemidele

AQUA-REM on kõige uuemate bio- ja nanotehnoloogiliste lahenduste abil valmistatud tasakaalustavad graanulid veeökosüsteemidele, mis tervendavad tõhusalt reostusest ja/või eutrofeerumisest ohustatud veekeskkondi.

Saadaolevad pakendisuurused

Pakend Tootekood
1 kg 0000000L-L17B25

Tootetutvustus

Õrna keskkonnatasakaaluga veeökosüsteeme mõjutavad peamiselt kahte tüüpi probleemid:

  • Reostus välistest allikatest
  • Eutrofeerumine ehk toitainete tasakaalustamatus koos lahustunud hapniku vähenemisega

AQUA-REM põhineb bioloogiliste komponentide segul, nagu nt valitud mikroorganismid, ensüümid, valgud, toitained, mikroelemendid. Tootmisprotsessi käigus valmistatakse aktiivsed komponendid ette nii, et need toimivad konkreetses veekeskkonnas, nii magevees kui ka soolases vees. 


Toote bioloogiliselt aktiivsete komponentide (ensüümid ja mikroorganismid) toime aitab optimeerida lämmastiku ja fosfori tsükleid ning piirab seeläbi eutrofeerumist. Tervislikum veekeskkond tagab vee parema välimuse ja läbipaistvuse, parendab hapniku kontsentratsiooni ja loob seeläbi vee­loomadele ohutuma keskkonna. Koostises esinevad ka nanoosakesed, mis on võimelised bio­lagundamise eesmärgil kandma aktiivseid komponente otse substraadile ning seeläbi parandama kasutamise tõhusust ja tootlikkust. Graanulites sisalduv spetsiifiline NaBioTechi koostis võimaldab tootel viivitamatult põhja langeda ja settele mõjuda. Graanuli aeglase lagunemise tulemusena toimub aktiivsete komponentide pidev ja pikaajaline vabanemine. Lisaks kaitseb graanul bakterite spoore, mis võivad idaneda kontrollitud keskkonnas, mida on rikastatud NaBioTechi bakterite katalüsaatoritega, et bakterid saaksid kiiremini ja tõhusamalt paljuneda. Valitud bakterite kogum genereerib ise seejarel spetsiifilisi ensüüme, mis seda protsessi jätkavad. 

Biotehnoloogia põhineb looduslikel protsessidel ja tootmises kasutatavad materjalid on keskkonnas tavaliselt juba olemas. Liigivaliku ja tootmistehnoloogiate abil on looduslikke protsesse tugevdatud, kiirendatud ja aktiveeritud. 
Nanotehnoloogiad on integreeritud looduslikesse protsessidesse, et parandada tõhusust, vähen­dada jäätmeid ja kiirendada protsessi kiirust. 


AQUA-REM kala- ja krevetikasvatuses 
Tarbimata sööt ja loomade toodetav orgaaniline materjal on tiikide põhjas elavate liikide jaoks ühed suurimad probleemid. AQUA-REM suudab setet vähendada ja muuta kompaktsemaks. Tootest pärinev bakterite inokulaat suudab tänu bioloogilisele konkurentsile kontrollida tiikide mikrobioomi, mis piirab potentsiaalsete patogeensete bakterite kasvu. Lisaks väheneb vees hajutatud lämmastik ning oksüdatsiooni-reduktsiooni potentsiaal (ORP) paraneb oluliselt. 

Omadused

AQUA-REM kasutamise eelised:

  • parem vee kvaliteet
  • veemuutuste vähenemine
  • parem hapnikuga varustatus koos eutrofeerumise ohjeldamisega
  • parem loomatervis ja produktiivsed parameetrid (kehakaalu tõus, söödaväärindus, suremuse määr)

Koostis ja lisaained

Koostis

Koostis: Valitud bakterite spooride kogum: Bacillus subtilis (NBCC09013), Bacillus pumilus (NBCC09031), Bacillus amyloliquefaciens (NBCC09041), Bacillus megatherium (NBCC09051), ensüümide kogum, bakterite ja toitainete kasvukatalüsaatorid, nanoühendid. 

Kasutamine ja säilivus

Kasutamine

Jaotage AQUA-REM ühtlaselt vette (järve, tiiki, jõkke, kanalisse jne). Graanulite spetsiifiline koostis võimaldab toote jaotamist nii käsitsi kui ka doseerimismasinate/veeloomade söötmismasinate abil. Toote kasutamise määr peaks olema kindlaks määratud analüütiliste parameetrite, veekoguste ja -voogude ning substraatide omaduste põhjal.


Üldiste indikatsioonidena on soovitatavad annused järgmised:

  • 0,5-5 g/m3 veekoguse kohta. Kasutamine toimub igal nädalal kogu soovitatud kasutamisperioodi vältel (tavaliselt 3-6 kuud);
  • 1,2 kg/ha tiigi pindala kohta kala- ja krevetikasvanduste puhul. Kasutus toimub igal nädalal kogu kasvatustsükli vältel.
Säilitamine

Säilitustemperatuur: 4-40 °C. Säilivusaeg: 30 kuud (kuivas).

Hoiatused

Lisainformatsioon

Välimus: helepruun graanul.
CLP klassifikatsioon: ei ole klassifitseeritud ohtlikuks tooteks.