Tootekategooriad

Fumagri HA

Fumagri HA on vahend pindade desinfitseerimiseks õhu kaudu, bakterite ja hallituse tõrjeks. 

Saadaolevad pakendisuurused

Pakend Tootekood
80 g FGIHAEE0080
100 g FGIHA0100
400 g FGIHA0400

Tootetutvustus

Fumagri Ha on fungitsiidse, bakteritsiidse ja pärmseente vastase toimega desinfitseerimisvahend. Pindade töötlemine desinfitseerimiseks õhu kaudu.

Fumagri Ha eraldab töödeldavasse ruumi ilma töötaja sekkumiseta desinfitseerivat ainet (glükoolhape), mõjudes kokkupuute teel bakterite, pärmseente ja hallitusseentega.

Omadused

KASUTUSEESMÄRK

 • Loomakasvatusruumid: desinfitseerimine salmonella ja teiste enterobakterite, stafülokokkide, enterokokkide, listeeria ja Pseudomonase vastu. Preventiivne toime Aspergillus liiki kuuluva hallituse vastu.
 • Hauderestid: desinfitseerimine salmonella ja teiste enterobakterite vastu. Preventiivne toime Aspergillus liiki kuuluva hallituse vastu.
 • Väljahautavate munade desinfitseerimine.

Kasutamine ja säilivus

Kasutamine
 • Töödelda ilma inimeste ja loomade juuresolekuta
 • Mitte kasutada toiduainete läheduses 
 • Lülitada välja gaasivarustus, kuivatada pinnad
 • Lülitada välja uste avanemist juhtivad fotoelemendid
 • Kuna toode toodab suitsu, tuleb suitsudetektoritega varustatud süsteeme toimingu ajaks kohandada
 • Lülitada välja ventilatsioon ja sulgeda köik ruumi sisse- ja väljapääsud
 • Peenestada pulber, paigutada laiali töödeldava ruumi jaoks vajalik arv karpe
 • Paigutada kasutatavad segukogused kuumus- ja tulekindlale alusele, eemale süttivast materjalist (õled)
 • Süüdata taht leegiga tulemasina abil, alustades väljapääsust köige kaugemal olevast karbist  
 • Väljuda ruumist, olles veendunud, et toode on nõuetekohaselt rakendunud ja hoida ruum suletuna  
 • Tähistada köik ruumi sissepääsud teatega töötluse kohta
 • Järgida töötlusaega 15 tundi
 • Ventileerida ruume puhta õhuga vähemalt 1 tunni jooksul enne uuesti kasutamist  
 • Lubatud ruumi sisenemise aeg: pärast töötlusaja ja ventileerimisaja möödumist  
 • Jätta kahe töötluskorra vahele vähemalt 24 tunni pikkune vahe
Säilitamine

Ladustamine: Kuni 2 aastat kuivas kohas. Kasutustähtaeg: 2 aastat

Hoiatused

FUMAGRI® HA on määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud järgmiselt:

 • Põhjustab tugevat silmade ärritust Kat. 2 H319

HOIATUSLAUSED

 • Suitsu mitte sisse hingata
 • Kanda silmade/näo kaitsevahendeid
 • Pärast käitlemist pesta hoolega käsi
 • Silma sattumise korral: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
 • Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
  Loputada veel kord
  Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole

OHUTUSTEAVE

 • Lugeda ohukaarti ja toote märgisel toodud juhendit
 • Küsige nõu tarnijalt ja järgige tema anta vaid erijuhiseid

APLIKAATORI TURVALISUS

 • Kasutatud purkide kokkukorjamisel kasutada kaitsekindaid

TÖÖTAJA TURVALISUS

 • Nõuetekohaselt ventileeritud ruumides puudub töötajal kokkupuude toimeainega
 • Mitteventileeritud ruumides ja kõrvalasuvates ruumides: küsige nõu tootja maaletoojalt

Lisainformatsioon

KONKREETSETE LIIKIDE VASTU TÖÖTLEMISE TÕHUSUS

Nominaalse annusega 0,8g/m3 vastavalt standardile NF T 72 281 - töötlemisaeg 15 tundi
Saavutatud toime: 5 logaritmilist ühikut bakteritsiidse toime ja 4 logaritmilist ühikut fungitsiidse toime puhul

Pseudomonas aeruginosa - CIP 1 03 467 6,3 Proteus vulgaris - CIP 58 60 6,11
Candida albicans - ATCC 1 0231 6,2 Aspergillus fumigatus - IP 865 64 6,19*
Aspergillus niger - ATCC 16404 6,8 Cronobacter sakazakii - ATCC 29544 5,79
Enterococcus hirae - CIP 58 55 7,34 Salmonella heidelberg - DSM 9379 >7,97
Salmonella enterica subsp    Listeria monocytogenes - CIP 103.322 >7,34
enterica serotype choleraesuis CIP 104220 >5,84 Escherichia coli - CIP 54 127 7,4
Staphylococcus aureus - CIP 4 83 5,55 Aspergillus flavus - CIP 597 69 4,6
Pseudomonas aeruginosa - CIP 103467 6,04 Eurotium repens - looduslik tüvi >4,6
Aspergillus brasiliensis - DSM 1988 6,11  (*) : Toime on saavutatud 2-tunnise pikkuse töötlemisaja jooksul