Tootekategooriad

Halamid

Halamid® on laia toimega desinfektsioonivahend kõikidele pindadele.

Saadaolevad pakendisuurused

Pakend Tootekood
2 kg 5637

Tootetutvustus

Halamid® on tõhus vahend võitlemaks väga paljude intensiivpõllumajanduses esineda võivate bakterite ja viirustega. Kergesti vees lahustuvat Halamid®i kasutatakse laialdaselt nii veterinaarhügieenis, vesiviljeluses, toidutööstuses, joogiveesüsteemides kui mujal.

HALAMID® on Veterinaar- ja Toiduameti poolt soovitatud desinfitseerimisvahend sigade Aafrika katku tekitaja hävitamiseks.

Omadused
  • Lai toimespekter
  • Ei söövita pindu
  • Lihtne kasutada ja universaalne
  • Stabiilne
  • Kergesti biolagunduv
  • Resistentsete mikroorganismide tekkimine on välistatud

Kasutamine ja säilivus

Kasutamine

Lisaks paljudele teistele kasutusaladele, saab Halamid®iga desinfitseerida kõik vajalikud pinnad farmis – loomade eluasemed, seadmed, sõidukid, jalavannid. Toodet on lihtne pritsida, udustada või (termo)pihustada. Piimafarmis saab Halamid®i kasutada nii nisade kui lüpsiseadmete desinfitseerimisel.

Kasutamine

Kontsentratsioon

Märkus

Pindade ja ruumide desinfektsioon (pritsides)

0,5% - 1%

0,3 l/m3

Pindade ja ruumide desinfektsioon (udustades)

2% - 3%

40-50 ml/m3

Sõidukite desinfektsioon

1%

 

Veesüsteemi desinfektsioon

0,5%

Loputada puhta veega

Jalavann

2%

Uuendada vastavalt vajadusele

Lehmanisade desinfektsioon

0,3%

Loputada puhta veega

Lüpsiseadmete desinfektsioon

0,3% - 0,5%

 

Üldised desinfektsioonireeglid: Parima tulemuse saavutamiseks peab desinfektsioonile eelnema puhastusfaas. Hoolika puhastamiseta kaitsevad mustus ja orgaanilised ained mikroorganisme desinfektsioonivahendi hävitava mõju eest, mis ei lase tootel sihipäraselt toimida. Alustada kuivpuhastamisega, eemaldades suuremad orgaanilise aine jäägid, seejärel puhastada vee või puhastusvahendiga. Lõpuks desinfitseerida Halamid®iga.Halamid®i kasutatakse alati vesilahusena: lahustada Halamid® puhtas vees ettenähtud kontsentratsioonil.

Pindade ja ruumide desinfitseerimine: Tootmistsüklite vahel, kui hooned on tühjad, puhastada ja desinfitseerida ruumid pritsides, udustades või pihustades need hoolikalt Halamid® lahusega. Piserdamiseks kasutage 0,3 l/m2 Halamid® lahust kontsentratsiooniga 0,5-1%. Põrandapind korrutada 2,5-ga, arvestamaks välja ruumi kogu pindala (sh seinad ja lagi).

Udustamine ja pihustamine: Kui farmi on paigaldatud pihustussüsteem, pole ruumide desinfitseerimine Halamid® lahusega mitte ainult tõhus vaid on ka lihtne ja majanduslikult soodne. Pihustada 2-3% Halamid® lahust 40-50 ml/m3. Vaatamata suuremale kontsentratsioonile, on süsteem siiski majanduslikult soodne, kuna tõhusaks desinfitseerimiseks kulub kokkuvõttes Halamid®i vähem.

Sõidukite desinfitseerimine: Sõidukid mängivad sageli suurt rolli haiguse kandumisel ühest farmist teise. Veenduge, et kõik sõidukid oleks enne farmi alale sisenemist hoolikalt desinfitseeritud (sh rattad) 1% Halamid® lahusega. Halamid® lahused ei söövita pindu ning on aktiivsed isegi madalal temperatuuril.

Jalavann: Jalavann tuleks asetada iga hoone sissepääsu juurde ja veenduda, et kõik seda kasutavad. Jalavannis tuleb kasutada 2% Halamid® lahust, mida vahetada vastavalt vajadusele (umbes iga kahe nädala tagant, sõltuvalt lahuse saastatusest).

Veesüsteemi desinfitseerimine: Loomade heaolu seisukohalt ei saa mööda vaadata puhta joogivee olemasolust. Ajal, mil hoone on tühi, lasta 0,5% Halamid® lahusel 30 minutit veesüsteemis mõjuda ja seejärel loputada puhta veega. Halamid®i võib kasutada ka joogivee desinfitseerimiseks. Täpsema teabe saamiseks lugeda vastavat infolehte.

Lehmanisade desinfitseerimine: Lehma nisasid desinfitseeritakse iga lüpsi järel või mittelakteerivate lehmade puhul kord päevas 0,3% Halamid® lahusega. Desinfitseerida puhta Halamid® vesilahusega või Halamid®i baasil valmistatud seguga. Tõhusama toime saavutamiseks ja saastatuse riski vähendamiseks desinfitseerida ka lüpsiseadmed Halamid®iga. Samuti tuleb lüpsmisel desinfitseerida käed 1% Halamid® lahusega.

Lüpsiseadmete desinfitseerimine: Orgaanilise aine rohkuse tõttu on lüpsiseadmed bakteritele soodsaks pinnaseks, mistõttu on sage ja hoolikas desinfitseerimine väga vajalik. Seadmete puhastamise järel kasutada 0,3 - 0,5% Halamid® lahust, lastes tootel toimida vähemalt 5 minutit. Seejärel loputada puhta veega. Uuringud on tõestanud Halamid®i eeliseid teiste aktiivsete kloori sisaldavate desinfitseerijate kõrval (tõhusam mikroorganismide hävitaja orgaanilise aine olemasolul). Lisaks moodustab Halamid® tunduvalt vähem mürgiseid kloori ühendeid (reageerides piimajääkidega), võrreldes hüpokloriidi ja 3-isotsüanuraadiga.

Hoiatused

Kasutada biotsiide ohutult. Enne kasutamist lugeda hoolikalt toote infolehte ja etiketti.