SAFESIL - parimate silode meistrile!

Juba vanarahvas teadis, et lojuse põhupuudus on nälja ema. Tänapäeva tootmise juures saame seda vanasõna täiendada faktiga, et mikroorganismid, kes juba looduslikult haljasmassis elutsevad, on võimelised kuni 35% silo kuivainest oma elutegevuseks ise ära tarbima. Seetõttu ei jää kogutud haljasmassis olevad toitained põhisööta ja oodatud toodang ja tulu jäävad ettevõttel saamata. Juba tehtud silo tootmiskuludele lisanduvad omakorda kulutused ostusöötadele, asendamaks põhisööda energia ja proteiini puudujääke.

Novembris Dimediumi ja Rootsi ettevõtte Salinity koostöös toimunud veebiseminaril jagas meiega oma teadmisi SAFESIL silokindlustuslisandi tootejuht ja mikrobioloog Johanna Nilsson. Muuhulgas tõi ta silo kuumenemisel energia kadude kirjeldamiseks järgmise näite:

1000 t siloaugus tähendab temperatuuri tõus ühe kraadi võrra ettevõttele 1000 liitrit saamata jäänud piima:

 • 1 kg vee puhul kulub temperatuuri tõstmisele 1 °C võrra energiat 4,2 kJ
 • 1000 t silos, mille KA sisaldus on 30%, on 700 t vett
 • Temperatuuri tõus 1 °C võrra = 2940 MJ energiakadu
 • 2940 MJ energiat kulub ka 1000 l piima tootmiseks

Majanduslikult kasumlikum on toota maksimaalse söödavusega parimate kvaliteedinäitajate ning toitainete väärtusega silo. Selleks tuleb toodetud söödas toitained nii sileerimisprotsessis kui ka säilitamisel ja söötmisel maksimaalselt säilitada ja tagada põhisöödaga loomade maksimaalne söömus.

Kõrge toiteväärtusega silo saab alguse juba rohumaade väetamisest ja rohumaa kultuuride valikust. Parima silo saamiseks tuleb selle valmistamisel tagada õige niitmisaeg, rohumassi kuivaine sisaldus, heksli kvaliteet, puhtus ning olenemata hoiustamise viisist ka sileerumisel ja hoiustamisel anaeroobne keskkond. Sileerimisprotsessi seisukohast tõi mikrobioloog Nilsson välja neli olulist võtmetegurit, mis loovad aluse soovitud fermentatsiooniprotsessile: 

 • Hapnikuvaba hoiustamine
 • Rohumassi kõrge suhkrusisaldus
 • Rohumassi madalam puhverdusvõime
 • Rohumassi optimaalne kuivaine sisaldus

Olenemata sellest, et siloteol on antud maksimum, elavad mikroobid ja seened oma elu ja teatavad kuivaine kaod tekivad sileerimisprotsessis alati. Näiteks ei saa vältida kuivaine kadusid, mis tekivad taimeraku ainevahetusest ja hapete tekkimisel aeroobsete bakterite poolt. Samas saab siloteol vähendada kadusid, mis on põhjustatud märja silo puhul suhkruid ja toitaineid sisaldavast jääkveest, kui silo KA jääb alla 30%. Samuti saame vähendada kadusid, mis tekivad närvutamisel, kui saame närvutamist ajatada selliselt, et see toimuks kiiresti. Võihappe tekitamine klostriidiumite poolt on väga energiakulukas protsess, mis hävitab silo kuivainet drastiliselt. Seda on võimalik vältida, kui tagame rohumassi puhtuse, silo kuivaine üle 30% ning suuname fermentatsiooniprotsessi silokindlustuslisandite abil. Samuti aitavad silokindluslisandid vähendada kuivaine aeroobseid kadusid säilitamisel ja söötmisel.

Kuivaine kadudest tingitud majandusliku kahju arvutamise kohta tõi Nilsson järgneva näite: 

 • 10% silos olevast kuivainest kaob säilitamisel ja 15% siis, kui silo avatakse söötmiseks
 • 300 tonni KA (1000 t silo) kohta 75 tonni KA = 7,5% kogu silost 
 • 75 tonni silo tootmiskulu: 8 800 eurot

Silo toiteväärtuse langus ja kuivaine kaod on alati suuremad ilma silokindlustuslisanditeta silode puhul, kui õigesti valitud silokindlustuslisanditega. Lisaks sellele võib alati ka parima tahtmise juures meist sõltumatult jääda siloteo juures midagi vajaka. Näiteks veavad alt  tehnika või ilmastikuolud.

Silokindluslisandite toime:

 • Vähendavad KA kadusid
 • Parandavad sööda stabiilsust
 • Pidurdavad pärm- ja hallitusseente kasvu
 • Vähendavad klostriidide ja pärmieoste moodustumist, mis on takistuseks kvaliteetse juustu tootmisel

Sõltumatute uuringutega on tõestatud, et kõige väiksemate kuivainekadudega silod valmivad õigesti valitud sooladel baseeruvate silokindlustuslisanditega. Loe lähemalt siit.

Safesil Pro ja Safesil Challenge on kõige kuluefektiivsemad silokonservandid. Rootsi Ülikooli teadlaste poolt on välja töötatud naatriumnitritil ning orgaanilistel sooladel baseeruvad silokindlustuslisandid, mille koostisosade mitmekülgne efektiivsus soovimatute mikroorganismide (klostriidid, pärmid, hallitused)  poolt põhjustatud kuivaine kadude vastu on tõestatud. Samuti on Safesili kasutuslihtsust, mitmekülgset tõhusust ning ohutust keskkonnale kinnitanud ka Rootsi Piimandusassotsiatsioon. Safesili kontsentraadid on ohutud, kuna sisaldavad konserveerivaid toimeaineid, mille pH on 8. Need ei ärrita nahka ega korrodeeri masinaid.

Võta kile all toimuv fermentatsiooniprotsess Safesil silokindluslisandi abil oma kontrolli alla

Erinevalt bioloogilistest silokindluslisanditest hävitavad Safesil Pro ja Safesil Challenge  soovimatud ja kahju põhjustavad bakterid, nagu klostriidid ja enterobakterid. Need bakterid võitlevad silohoidlas piimhappebakteritega suhkrute pärast. Kui soovimatud bakterid saavad paljuneda, tekitavad nad äädik- ja võihapet ning suures koguses süsinikdioksiidi, kasutades seejuures saadavat energiat ning alandades silos toiteväärtust ja söödavust. Samas kasutavad piimhappebakterid samuti piimhappe tootmiseks suhkruid ja langetavad seejuures kiiresti silos pH-d ilma suure energiakuluta. Piimhape on ka ainuke koostisosa, mida vatsabakterid saavad energiaallikana kasutada. Piimhape tõstab silo söömust ning sööda toitainelist väärtust.  

Sõltumatute rahvusvaheliste katsetega on järjepidevalt tõestatud, et Safesil Pro on silo tootmiseks usaldusväärne silokindlustuslisand.

Hoia silo kuumenemine ära Safesili silokindluslisandi abil

Safesili silokindluslisand hävitab ka pärmid ja hallitusseened, mille elutegevus põhjustab silode kuumenemist ja kõige suuremaid nähtavaid kahjusid. Kui jätta pärmid ja hallitusseened silosse, põhjustavad need silo kuumenemist kohe, kui see puutub kokku õhuga. Selle tagajärjel silo söömus väheneb ning söödaväärtus langeb. Hallitusseentega saastunud silo ei tohi kahjulike mükotoksiinide tõttu loomadele sööta.

 

Safesil Challenge

Safesil Challenge silokindluslisand sobib kasutamiseks, kui silo tootmise ajal ei ole tingimused piimhappebakterite elutegevuseks sobivad ja kui silo kuivaine on tootmisel alla 30%. Safesil Challenge on ideaalne kindlustusvahend, kui närvutamiseks ei ole tingimusi ja/või on risk, et rohumass on saastunud mulla või sõnnikuga. Safesil Challenge'i tugev toime hävitab silomaterjalist klostriidid ja enterobakterid, mille elutegevust soodustavad silomaterjali ebahügieenilised tingimused ning madal kuivainesisaldus. See elimineerib vale fermentatsiooni riski ning suured toiteväärtuse kaod ja kvaliteedi languse.   

Safesil Challenge on ideaalne igat tüüpi silode hoiustamissüsteemidesse, sh siloaugud ja silopallid, hävitades ka listeeriad ning seened.

Safesil Challenge on väga efektiivne igat tüüpi rohumasside sileerimiseks sh liblikõielised, kus on kõrge puhverdusvõime ning madal kuivaine, mille puhul on eriti suur risk vale fermentatsiooni tekkeks.

Loe lähemalt Safesil Challenge'i kohta SIIT.

 

Safesil Challenge'i kasutamine (sobib erinevate hoiustamissüsteemide puhul):

Rohumass

Kuivaine

Doseerimine liitrit /tonnile

Lisainfo

Kõrrelised, kõrreliste liblikõielise segu

15- 35 %

2

Tõsta kogust kuni 3 l/t kui rohumass on mullaga saastunud

 Ristik, lutsern

15-35 %

3

Tõsta kogust kuni 4 l/t kui rohumass on mullaga saastunud

 

 

Safesil PRO

Safesil PRO´ga on tehtud sõltumatuid võrdlevaid katseid, sileerides erinevaid rohumasse (mais, liblikõieline, vilisesilo ja kõrrelised), mille kuivaine on vahemikus 30 – 50%. Need on näidanud parimaid tulemusi nii söömuses, kui ka toiteväärtuses. Kasutades erinevaid doose, mis on sõltuvad silo materjali koristusajast ja tüübist, sobib Safesil PRO kasutamiseks igat tüüpi silo materjalile ning kõigis silohoiustamissüsteemides. 

Avamiskindluse pikkust mõõtvate katsetega ja praktikas on tõestatud, et Safesil PRO on maisi puhul parim valik. (Loe lähemalt Briti ajakirja Farmers Mart sügiseses numbris 2020 avaldatud artiklist  SIIT .) 

Safesil PRO on võimeline kindlustama ainult piimhappelise fermentatsiooni võimalikult madala energiakasutusega. Safesil PRO on erinevates riikides laialdaselt tuntud oma võimsa toime poolest pärm- ja hallitusseente hävitamisel, mille abil saab kindlustatud aeroobne stabiilsus kõrgema kuivainega silodes, mis on suurema kuumenemise ohuga. Nii teaduslike, kui ka ettevõtetes läbi viidud katsetega on tõestatud, et õiges kontsentratsioonis Safesil Pro’ga valmistatud rohusilod on võimelised õhuga kokku puutudes hoidma temperatuuri ka veel 7. päeval peale avamist. Maisisilo puhul on see aeg veel pikem.

 

Safesil PRO kasutamine (sobib erinevate hoiustamissüsteemide puhul):

Rohumass

Kuivaine

Doseerimine  liitrit /tonnile

Lisainfo

Maisi silo (söödetakse madalama välistemperatuuri puhul, kui +5C)

25-40%

1.5

 

Maisi silo (söödetakse kõrgema välistemperatuuri puhul, kui +5C)

25-40%

2

 

Kõrrelised, kõrrelise liblikõielise segu

30-40%

3

 

Ristik, lutsern

30-40%

4

Tõsta kogust kuni 5 liitrit/tonnile kui rohumass on mullaga saastunud 

Kõrrelised, kõrrelise liblikõielise segu

40-50%

4-5

Soovituslik segada Safesil 50:50 puhta veega ja suurenda doseeritava lahuse kogust 8 – 10 liitrit/tonnile

Vilisesilo

30-40%

3

 

Vilisesilo

40-50%

4-5

Soovituslik segada Safesil 50:50 puhta veega ja suurenda doseeritava lahuse kogust 8 – 10 liitrit/tonnile

Loe lähemalt Safesil PRO kohta SIIT.

 

Safesil BIO

Dimediumi tooteportfelli on nüüd lisandunud ka Salinity hõbestandardi toode Safesil BIO (piimhappebakter ja tsitraat). Safesil BIO on kahetoimeline kombineeritud koostisega silokindlustuslisand, mis on Eestis heaks kiidetud kasutamiseks mahepõllumajanduses.

 • Paindlikult kombineeritav vastavalt vajadusele 
 • Langetab kiiresti pH-taset 
 • Homofermentatiivne Lactobacillus plantarum tagab väiksemad energiakaod 
 • Stabiilne silokvaliteet 
 • Väiksem silo kuumenemise risk 
 • Masinatele ja inimestele ohutu

Loe lähemalt Safesil BIO kohta SIIT.

Vastavalt olukorrale ja vajadustele valitud silokindlustuslisand - Safesil PRO, Safesil Challenge või Safesil BIO - aitab tagada põhisööda parima kuluefektiivsuse, suurepärase kvaliteedi, toiteväärtuse ja söömuse.

Dimediumi kliendihalduritena on meil hea meel, kui saame teil aidata valida väärtusliku põhisööda tagamiseks teie vajadustele kõige paremini vastava toote.

 

Helen Link
508 8304
helen.link@dimedium.ee

 

Safesil silokindlustuslisandiga õnnestub silo iga ilmaga!