Sooladel baseeruvad Safesil silokindlustuslisandid tagavad kvaliteetse ja jaheda silo

01.03.2022
Taimekasvatus

Rootsis toodetud Safesilid on sooladel baseeruvad silokindlustuslisandid, mis sisaldavad orgaaniliste hapete soolasid.  Safesilid hävitavad tõhusalt rohumassis elavaid pärme, hallitusi ja soovimatuid baktereid ega ole seejuures happelised või korrodeerivad.


 

Safesil Pro, Smart ja Challenge sisaldavad silo kaitsmiseks selle tootmis-, säilitamis- ja söötmisetapis toimeaineid, mida kasutatakse toiduainetööstuses säilitusainetena. Järgnevalt kirjeldame, kuidas orgaaniliste hapete soolad kaitsevad silo, olles seejuures sõbralikud farmi seadmete ja töötajate vastu: need ei söövita ega põhjusta masinate roostetamist ja on inimestele ohutud.

HAPPE SOOL

Happel on madal pH, mis tähendab, et tavaliselt on sel rohkemal või vähemal määral söövitav toime. Happe sool on happe neutraliseeritud vorm, seetõttu on see pH-skaalal aluseline. Safesili silokonservandis ongi kasutusel hapete soolad, tänu millele ei lõhna Safesil tugevalt ega korrodeeri masinaid.

SOOL JA ROOSTE

Tavaline keedusool, soolalahus või meresool ehk naatriumkloriid kiirendavad rooste teket. Safesil sisaldab orgaanilisi soolasid (kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat ja naatriumpropionaat), mis vastupidiselt kaitsevad masinaid rooste eest. Veelgi enam: vesilahustes kasutatakse nimetatud orgaanilisi soolasid roostekaitsena.

TOIMEAINED SAFESILIS

Safesili silokindlustuslisandid sisaldavad erinevates kogustes sälitusnitritit (E250), mida kasutatakse näiteks sinkides, vorstides ja teistes valmistoitudes kaitseks riknemist põhjustavate klostriidide eest. Põllult tulnud rohumassis olevad klostriidid tekitavad silosse soovimatut võihapet ning eoseid, mis langetavad silo kvaliteeti ja toiteväärtust.
 

Safesili toimemehhanism on otseses seoses silo pH-tasemega: kui silo pH hakkab sileerumise käigus piimhappebakterite elutegevuse tagajärjel langema, muundub Safesilis sisalduv säilitusnitrit gaasiks. Tekkinud gaas jaguneb rohumassis ühtlaselt laiali ning hävitab klostriide ja teisi rohumassis olevaid soovimatuid baktereid.

NITRITIT ROHKEM VÕI VÄHEM?

Vedelikku saab lahustada vaid teatud koguse soola, enne kui see hakkab sadestuma. Seetõttu peab silokonservandi valimisel mõtlema hoolega läbi, millist koostisosa ja mis kontsentratsioonis on konkreetse silo valmistamisel kõige enam vaja. Näiteks annab suurem kogus nitritit suurema kaitse sileerimise algusprotsessis ning tähendab, et lahuses on vähem neid soolasid, mis kaitsevad silo selle säilitamisel ja söötmisel. Kuivema massi (KA sisaldus üle 30%) puhul ei ole klostriidid, võihape ja eosed tavaliselt probleemiks. Selle puhul on domineerivateks probleemideks pärmi ja hallituse teke.

Kõrgema KA-sisaldusega silo puhul sobib silokindlindlustuslisandiks kõige paremini Safesil Pro, mis sisaldab Safesilide sarjast vähim nitriteid ja kaitseb silo seetõttu väga tõhusalt söötmise ajal tekkivate KA-kadude eest.

See on oluline näiteks maisisilo puhul, mis fermenteerub kiiresti ja tekitab seetõttu enim muresid silo avamisel ja söötmisel. Tänu madalale nitritisisaldusele on Safesil Pro maisisilo puhul kõige targem valik. Klostriidide tekke oht on suurim, kui silo rohumassi KA-sisaldus on alla 30% või kui see sisaldab palju pinnase või sõnniku jääke.

Suure klostriidide tekke riski korral tuleb valida suurema nitritikogusega silokindlustuslisand, Safesilide sarjast Safesil Smart või Challenge.

Tuletagem meelde: kui silo KA-sisaldus on üle 30%, on soovitatav silokindlustuslisand Safesil Pro. Silo sälitamisel ja söötmisel kaitsevad seda peamiselt sorbaadid, bensoaadid ja propionaadid. Kõik Safesili soolapõhised silokindlustuslisandid sisaldavad naatriumbensoaati, mis kaitseb silo pärmi, hallituse ja mõningate ebasoovitud bakterite eest. Safesil Pro sisaldab lisaks toimeainena kaaliumsorbaati (E 202), mida leidub looduslikult paljudes puuviljades ja marjades. Safesil Smart sisaldab toimeainena naatriumpropionaati (E 281), mis on propioonhappe neutraliseeritud vorm.

Silokindlustuslisand

Safesil PRO

Safesil SMART

Safesil Challenge

Koostis

Nitrit, bensoaat, sorbaat

Nitrit, bensoaat, propionaat

Nitrit, bensoaat, sorbaat

Toimeainete sisaldus

34%

30%

32%

Doseerimine

3 liitrit 1 tonni silo kohta

3 liitrit 1 tonni silo kohta

2 liitrit 1 tonni silo kohta

Kasutamine

Universaalne

Universaalne

Tõsised probleemid spooride, võihappe ja pinnase/läga saastega

3+1 toimeainet = 5-tärni kaitse

Silokindlustusvahendi toimeained kindlustavad segudena (nagu need on Safesilides) silo palju tõhusamalt kui iga sool eraldi kasutades seda teeks. Segudes on sooladel sünergeetiline toime ja nende koostoimel saadakse suurem soovitud mõju. Erinevad katsetulemused on tõestanud, et Safesil Pro ja Safesil Challenge’i koostised on silode kaitsmisel tootmisest kuni söötmiseni äärmiselt tõhusa toimega. Safesil Smart’i koostise eesmärk on saavutada sarnane efektiivsus, kuid seda teatud kuivainete ja kultuuride korral kulutõhusamate koostisosadega.

SORBAAT VÕI PROPIONAAT?

Kõik Safesil sooladel baseeruvad silokindlustuslisandid sisaldavad nitritit ja bensoaati. Safesil Pro sisaldab lisaks sorbaati ning Safesil Smart propionaati. Safesil Pros sisalduv sorbaat on toimeainena efektiivsem kui propionaat ning kaitseefekti saamiseks kulub seda väiksemas koguses, kuid kahjuks on sorbaat eksklusiivne tooraine, mille hind on viimasel ajal tõusutrendis. Seepärast sisaldab Safesil Smart toorainena oluliselt odavamat propionaati. Smartiga tehtud katsed näitavad, et segus koos nitriti ja bensoaadiga muutub see eriti rohusilode puhul tõhusaks kindlustusaineks. Tänu sellele on rohusilode puhul Smart taskukohane alternatiiv Safesil Pro’le.

Kõikidel orgaanilistel sooladel on optimaalne pH, mille juures nad toimivad kõige tõhusamalt. Sorbaadil  ja propionaadil on selleks pH 4,8-4,9, samas kui bensoaadi toime on kõige tõhusam pH 4,2-st veidi madalamal.

Kui silo pH jõuab konkreetse soola jaoks sobivaima tasemeni, muutub sool vormiks, millel on võime  siseneda bakteritesse, pärmidesse ning hallitustesse ja kahjustada neid sisemiselt. Pärmi, hallitusse või bakterisse sisenenuna naaseb sool happe vormi ja alandab rakusisest pH-d. See kahjustab ebasoovitavate organimide rakke ja hävitab neid.

             Silos                                                                                                                     Pärmirakus

Pärmi, hallitusse või bakterisse sisenenuna naaseb sool happe vormi ja alandab rakusisest pH-d. See kahjustab tõsiselt rakku. Lisaks aitab soolaühend muuta raku seina ebastabiilsemaks, mille tagajärjel see praguneb.

MIKS KASUTADA SAFESILI?

  • Pidurdab võihappebakterite levikut ja kasvu.
  • Silo ei hallita ega lähe kuumaks - Safesil hävitab pärmid ja hallituse ning pärsib termofiilsete bakterite kasvu.
  • Säilitab silo kvaliteedi ja stabiilsuse miksersöödas.
  • Paindlik – sobib erinevatele kultuuridele ning erinevate silo valmistamise tehnoloogiatega erinevatesse silohoidlatesse.
  • Vähendab loomadel ainevahetushaiguste riske ja mürgistuse ohtu.
  • Sileerib edukalt ka raskesti sileeruvaid liblikõielisi ädalaid ja on tõhus ka teistes sileerumisele rasketes oludes.
  • Garanteeritud kiire pH langus.
  • Safesilides sisalduvad orgaanilised soolad on ohutud masinatele ja inimestele. Praktikas kasutatakse orgaanilisi soolasid isegi masinate kaitsmiseks rooste eest.
  • Kogu tootmisprotsessis on tagatud riskide ohjamine vastavalt GMP+’ile.
  •  Safesil Pro kvaliteet on tõestatud ja sertifitseeritud DLG poolt 5 kategoorias.