Virkon S 500g

lockHindade nägemiseks logige sisse
OMADUSED

Sõltumatult tõestatud efektiivsus viiruslike, bakteriaalsete ja seenhaiguste tekitajate vastu. Toimib poorsetel pindadel, karedas vees, madalatel temperatuuridel ning orgaanilise saaste olemasolul. Sobib hästi kasutamiseks loomakasvatushoonetes, pindadel, seadmetel, veesüsteemides ja õhu desinfektsiooniks.

KOOSTIS

Biotsiidid: pentakaalium bis (peroksümonosulfaat) bis(sulfaat) – 497 g/kg.
Sisaldab: dikaalium peroksodisulfaati.

KASUTAMINE

Kasutusotstarve

Lahjendusaste

Kasutamine

Regulaarne pindade desinfektsioon

1:100 (1%)

Pihustage Virkon® S lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale vahekorras 300 ml/m2.

Teisaldatavate seadmete regulaarne puhastamine ja desinfektsioon

1:100 (1%)

Pihustage Virkon® S lahusega vahekorras 300 ml/m2.

Jalgade ja rataste desinfektsioon

1:100 (1%)

Vahetage lahus iga 4-5 päeva järel või juhul kui see on määrdunud.

Veesüsteem (ühekordne desinfektsioon)

1:100 (1%)

Isoleerige põhimahtuti pea ja juhtige vesi joogikohtadest ära. Puhastage suurem mustus ja prügi. Täitke mahuti uuesti veega ja lisage Virkon® S pulber, segage korralikult ja oodake 10 minutit. Loputage süsteem lahusega korralikult läbi ja oodake veel 50 minutit enne süsteemi tühjaks laskmist ja puhta veega täitmist.

Veesüsteem (korduv desinfektsioon)

1:1000 (0,1%)

Doseerige põhimahutisse vajalik kogus Virkon® S´i. Täpsete juhtnööride saamiseks konsulteerige DuPont´iga.

Udutamine/õhust pritsimine, desinfektsioon

1:200 (0,5%)

Pihustage Virkon® S lahus survepesuri või seljaskantava pihusti abil põrandale vahekorras 1 liiter 10m2 kohta.

Külm udutamine, desinfektsioon

1:100 (1%)

Kandke Virkon® S lahus mehaanilise pihusti abil põrandale vahekorras 1 liiter 10 m2 kohta.

 

Nõutav desinfitseerimisvahendi kogus

Lahjendusaste

1:100 (1%)

1:200 (0,5%)

 

Nõutav Virkon® S pulbri kogus

10 liitrit

100 g

50 g

20 liitrit

200 g

100 g

50 liitrit

500 g

250 g

100 liitrit

1 kg

500 g

200 liitrit

2 kg

1 kg

Sobiva lahjendusastme saamiseks mõõtke välja täpne kogus Virkon® S pulbrit.
Segage Virkon® S pulber veega kuni see on täielikult lahustunud.

LISAINFO
 • Desinfitseerimisvahendi kasutamisel järgida ohutusnõudeid. Enne kasutamist lugeda hoolikalt etiketti ja toote infolehte.
 • Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas ja kuivas kohas.
 • Pärast kasutamist pakend korralikult sulgeda.
 • Pärast kasutamist loputada pakend veega ja hävitada vastavalt nõuetele (kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed).
 • Vältida kontsentraadi või lahuse sattumist veekogudesse.
 • Mitte segada kokku muude kemikaalidega, välja arvatud nendega, mida tootja on soovitanud.
 • Pikemal kokkupuutel metallpindadega loputada need puhta veega.
 • Pärast kasutamist loputada pealekandmiseks tarvitatud seadmed.
 • Ilma kaitseriietuse ja –vahenditeta vältida käideldavat piirkonda, kuni pihustiudu on hajunud.
 • Ärritab nahka
 • Silmade kahjustamise tõsine oht
 • Kahjulik veeorganismidele
 • Hoida lastele kättesaamatus kohas
 • Vältida tolmu sissehingamist
 • Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma
 • Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole
 • Kanda sobivat kaitseriietust, -kindad ja silmade või näokaitset
 • Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed

Küsige lisainfot Dimediumi kliendihalduritelt:

Arne Tuhkur
739 0692 | 507 8365
Kliendihaldur
Helle Sild
526 0204
Kliendihaldur
Marko Vilu
526 8588
Kliendihaldur
Neidi Puur
5335 8528
Loomakasvatustoodete grupi juht