Dimediumi Ajufond

25.10.2016

Peame kurvastusega teatama, et Ravimiamet on peatanud Ajufondi programmi. Esitasime sellele otsusele küll vaide, kuid Ravimiamet meie vaiet ei rahuldanud.

 

Ravimiamet on aastaid olnud teadlik Ajufondi programmist ning on minevikus selle aspekte meiega kooskõlastanud. Käesoleval sügisel aga tegi Ravimiamet uue ja meie jaoks negatiivse otsuse.

 

Peame kurvastusega teatama, et Ravimiamet on peatanud Ajufondi programmi. Esitasime sellele otsusele küll vaide, kuid Ravimiamet meie vaiet ei rahuldanud.

 

Ravimiamet on aastaid olnud teadlik Ajufondi programmist ning on minevikus selle aspekte meiega kooskõlastanud. Käesoleval sügisel aga tegi Ravimiamet uue ja meie jaoks negatiivse otsuse.

 

Dimediumi soov on jätkuvalt toetada loomaarstide enesetäiendamise võimalusi nagu oleme seda teinud juba üle 20 aasta. Edasi otsime koostöös Ravimiametiga võimalusi jätkata Ajufondi või muu loomaarstide erialase enesetäiendusega seotud programmiga.

 

Samuti otsime võimalusi, kuidas kompenseerida Ajufondi programmiga liitunute õigustatud ootused.

 

Arutame seda teemat Ravimiametiga ja anname otsuse teile lähiajal teada.

 

Loodame väga, et saame jätkata Eesti loomaarstide täiendõppe toetamist ja jätkata oma panusega Eesti loomaarstide ja veterinaaria arengus.

 

 

Sivar Irval

Juhataja