Silolausuja kolmanda ja neljanda niite ABC

13.09.2023
Taimekasvatus

Lõppeva põuase suve tõttu napib sel hooajal põllumajandusloomadele sööta. Nüüd, sügise hakul, vihmastes keerulistes oludes silo tehes on oluline mõelda, kuidas sööta võimalikult tõhusalt säilitada – et loomadele jätkuks toitu kuni järgmise hooajani.

 

Millele pöörata erilist tähelepanu, kui sileerida kolmandat ja neljandat niidet?

1. Märjal ja külmal hooajal on silole suureks ohuks rohumassi saastumine pinnasega. Pinnasega saastunud silos võivad võimust võtta klostriidid – anaeroobsed mikroorganismid, kelle elutegevuse tõttu tekib sööta loomadele ohtlik võihape.

2. Sügisel langeb taimedes kiudaine- ja suhkrutase ning tõuseb proteiini- ja veetase. Madal suhkrutase ja kõrge puhverdusvõime raskendavad rohumassi sileerumist. Seetõttu on kolmanda ja neljanda niite puhul eriti oluline närvutamise protsess, mis aitab saada taimest välja vett ja seeläbi tõsta suhkru kontsentratsiooni.

3. Tõhus ja kiire närvutamine aitab vältida kuivainekadusid juba põllul. Sügisel on päevad lühemad, õhk niiskem ja päikesevalgus nõrgem, seetõttu on soovitatav niita laiemates vaaludes – see aitab rohumassil paremini kuivada.

 

Laiad vaalud võimaldavad rohumassil paremini kuivada.

 4. Rohumassi saastumist aitab vältida ka õige niidukõrguse valimine. Näiteks liiga kõrgelt niites võivad õrnemad taimed painduda ja puutuda pinnasega kokku. Niite soovituslik optimaalne kõrgus on 7 cm – lisaks saastumise riski vähendamisele tagab see kõrgus niidetud rohumassi all hea õhuliikuvuse, mis aitab silol paremini kuivada. Kindlasti on oluline jälgida, et niidu kõrgus ei oleks madalam kui eelmisel niitel.

Silo kuivaine kaod saab jagada fermentatiivseteks ja avamisel tekkivateks kadudeks. Kehvasti säilitatud silo kuivaine kaod võivad ulatuda isegi mitmekümne protsendini.

Keerulistes tingimustes tehtud silo tõhusaks säilitamiseks soovitame kasutada silokindlustuslisandit Safesil Challenge.

Safesil Challenge orgaanilistel sooladel põhinev silokindlustuslisand on töötatud välja koostöös Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikooliga. Lisand sisaldab optimaalses koguses nitriteid, mida kasutatakse toidu säilitamiseks ka inimtoidutööstuses. Optimaalne kogus nitriteid on siinkohal oluline märksõna, sest liiga suur kogus pärsib soovitud piimahappebakterite kasvu sileerimisprotsessis.

Safesil Challenge aitab tagada, et hoolega tehtud silo jõuaks maitsva ja energiarohkena loomadeni ega toidaks vaid soovimatuid baktereid.

Safesil Challenge sisaldab kolme koostisosa, mis aitavad valmistada ja säilitada kvaliteetset silo: nitriteid, mis hävitavad klostriide ja enterobaktereid ning bensoaati ja sorbaati, mis kaitsevad silo hallituste ja pärmide eest. Tänu neile püsib silo jahe kogu protsessi vältel kuni söötmiseni.

Safesil Challenge sobib 15-35%-lise kuivainesisaldusega silo kindlustamiseks. Lõhnatu ja maitsetu Challenge on ideaalne lisand pinnase või sõnnikuga saastunud silo säilitamiseks, samuti hooaja teises pooles, kui taimede suhkrusisaldus on vähenenud.

Keerulise suve tõttu on sel aastal eriti oluline säilitada võimalikult palju kvaliteetset sööta ning viia kaod miinimumini. Safesil Challenge aitab teha kvaliteetset silo ka rasketes oludes ja tagab lehmadele sööda, mis on energia- ja toitainerohke ning maitsev.

Meil on palju tublisid agronoome ja põllumehi, kes oma teadmisi pidevalt täiendavad ja lihvivad. Tänu teie pingutustele saavad lehmad nautida kõrgete hügieeninäitajatega kvaliteetset silo, mis aitab omakorda tagada ka meile endile täisväärtusliku toidulaua!

 

Enelin Dede
Dimediumi silokindlustuslisandite spetsialist