Taimekasvatuse Talvekoolis räägiti mullast kui põllumehe pangast

20.11.2017
Taimekasvatus

Taimekasvatuse Talvekooli II hooaja avapäev toimus 16. novembril, kus infopäeva peateemaks oli Leheväetised ja mullastik.

Taimekasvatuse Talvekooli II hooaja avapäev toimus 16. novembril, kus infopäeva peateemaks oli Leheväetised ja mullastik.

Esimese ettekande Leheväetiste mõju teravilja saagile ja kvaliteedile pidas Eesti mullateaduse grand old man Peeter Viil ETKIst. Ta tutvustas enam kui kümne aasta katsete tulemusi, mis olid läbi viidud teraviljadel erinevaid väetamisskeeme kasutades. Katsed näitasid, et parima tulemuse annab leheväetiste kasutamine koos orgaanilise väetisega, mille järelmõju kestab aastaid. Tema kogemuste järgi annavad hea tulemuse ka õigesti valitud vahekultuurid. Peeter Viil pooldab pindmist mullaharimist ja eriti hoiatab liigniiskete põldude kündmise eest. „Kui paremat mõtet pole, siis hakka kasvõi jooma, aga ära mine kündma,“ oli tema kokkuvõte.

Professor Alar Astover Eesti Maaülikoolist lähenes mulla teemale hoopis filosoofilisemast lähtepunktist, kuid temagi ettekanne jõudis välja Eerika katsepõldudel enam kui 20 aasta jooksul tehtud katsete tulemusteni. Sealses katses võrreldakse kahe põllu saagikust ja terade kvaliteeti, millest ühte ei väetata ja koristatakse kogu orgaaniline aines, teist aga väetatakse ning orgaanika küntakse mulda. Katsest selgub, et muld suudab säilitada teatud stabiilsuse mõlema harimisviisi puhul, küsimus on ainult saagi suuruses.  

Alar Astoveri ettekanne "Muld kui põllumehe pank".

Jaanika Mirka rääkis mullaherbitsiididest ja tutvustas kaht uut toimeainet Syngenta tootevalikus. Solatenol™ toimib tõhusalt kõrreliste lehtede ja viljapeade helelaiksuse, nisu kollane rooste, pruunrooste, ramulaaria ja odra leherooste vastu. Teine uus puhtimispreparaat põhineb sedaksaani ja fluodioksoniili koostoimel ning on tõhus tõusmepõletiku, lumiseene, nisu kõvanõgi ja -lendnõgi, rukki kõrrenõgi, juuremädaniku, kõrreliste helelaiksuse ning tüfuloosi vastu.

 

Järgmine Taimekasvatuse Talvekool toimub juba 14. detsembril EMÜ Metsamajas ning siis on infopäeva teemaks Leheväetised  ̶  kasutamine ja tehnoloogiad teoorias ning praktikas. Oma teadmisi jagavad teiega Urmas Oja Tatolist, Ingrid Tamla Berner Eestist ja Taimekasvatuse Talvekooli hing Olev Sõro.

 

Rõõmsa kohtumiseni!

 

mak-2007-2013-el-embleem-horisontaal-400.jpg