Alta CowWatch jälgimissüsteem juba neljas Eesti edumeelses piimafarmis

20.12.2019
Loomakasvatus

1. novembril Eesti Põllumajanduse Aastanäituse raames toimunud seminaril „Tehnoloogia kasutamine piimafarmi juhtimisel“ loosisime kõigi osalejate vahel välja 90-päevase Alta CowWatch jälgimissüsteemi kasutamise. Õnnelikuks võitjaks osutus Mäo Põllumajandusühistu.

Tänaseks on jälgimissüsteem 100 anduriga edukalt Mäo Põllumajandusühistu Tarbja lauta üles seatud ja süsteem annab reaalaajas infot lehmade söömise, mäletsemise, inna ja mitteaktiivsuse kohta. Ettevõtte juht Ivo Soosaar ootab eelkõige tõhusamat inna tuvastamist, jõudmaks nii tulemuslikuma seemenduseni.

Alta CowWatch jälgimissüsteem on tänaseks paigaldatud juba nelja edumeelsesse Eesti piimafarmi.

Alta CowWatch jälgib loomade käitumist ja liikumist ööpäevaringselt reaalajas, andes kohe märku, kui mõni loom vajab lisatähelepanu – indleb, on terviseprobleemiga või vajab karja juhtimine korrigeerimist.

Naudi meelerahu ja säästa aega, saavutades parimad tulemused karja tervises ja taastootmises!

ALTA COWWATCH BROŠÜÜR

Kohala SF OÜ on kasutanud Alta CowWatch jälgimissüsteemi 1,5 aastat. Farmis kasutatakse anduri tüüpi, mis avastab indlevaid loomi, näitab palju loomad mäletsevad ja söövad ning annab hoiatuse mitteaktiivsete loomade kohta. Lisaks heale innatuvastusele leiab süsteem efektiivselt üles ka võimalike terviseriskidega loomad ja seda enne kui haigus muutub tõsisemaks - libediku nihkumised, lonked, kolimastiidid, emakakeerud, algavad poegimishalvatused ja ketoosid. Alta Cowatch on Kohala farmis 1,5 aasta jooksul päästnud arvestatava hulga loomi, kes täna lüpsavad karjas õnnelikult edasi. Alta CowWatch on andnud mulle juurde aega, et tegeleda loomade jälgimise asemel rohkem farmi juhtimisega. 

Jarmo Leht
Loomakasvatusjuht, Kohala SF OÜ

 

Lisainfo ja installatsioon:

Heitti Irval
info@smartfarm.ee