Alta CowWatch - SILMAD SINU FARMIS

14.05.2019
Loomakasvatus

Suurem tootlikkus | väiksemad kulud | tervem kari

ACW on ainuke elektrooniline jälgimissüsteem, mis võimaldab lisaks aktiivsuse jälgimisele tuvastada ka looma mitteaktiivsust.

Loomade individuaalne jälgimine tänapäevase tipptehnoloogia abil võimaldab tunduvalt suurendada farmi üldist kasumlikkust. Ettevõte Dimedium koos Alta Genetics’iga pakub Eesti piimafarmidele efektiivset lahendust – kõige täpsemat inna avastamise süsteemi Alta CowWatch, mis jälgib lisaks ka loomade tervist ja heaolu, edastades ööpäevaringselt infot indlevate ja tervisekontrolli vajavate loomade kohta.

 

Efektiivne taastootmine

Alta CowWatch (ACW) aitab teil oma farmi taastootmiseesmärgid kiiremini saavutada. Lehmade elektrooniline jälgimise süsteem aitab leida kõik indlevad lehmad või mullikad, tõstes oluliselt seemendusmäära ja parandades nii farmi taastootmisnäitajaid. Farmides, kus juba on väga head seemendustulemused, saab lehmade elektroonilise jälgimisega säästa sünkroniseerimiste arvelt. Sageli jälgitakse vaid, kui paljud loomad seemendamise järgselt tiinestuvad. Nii võivad vaikse innaga lehmad märkamatuks jääda ja puudub teadmine, kui palju lehmi saaksime tiineks nendest, kes võiksid sel perioodil tiinestuda. Jälgitava perioodi pikkuseks on mõistlik valida 21 päeva, mil kõik mittetiined ja vabatahtliku ooteperioodi läbinud lehmad peaksid indlema ja saama seemendatud. ACW asendab edukalt inna sünkroniseerimisplaani või aitab kaasa indade tuvastamisele peale hormooni süstimise. Tihti aitab innaavastusprogramm leida indleva looma poole sünkroniseerimisskeemi pealt, mis võimaldab hormoonpreparaatide süstimise katkestada.


Pidev ülevaade lehmade asukohast 

 

Aitab jälgida loomade tervist

Lisaks taastootmisnäitajate parandamisele aitab ACW jälgida loomade tervist, ennetades võimalikke haigusi igas laktatsiooni faasis. Väga oluline on ACW abi kinnis- ja värskelt poeginud lehmade jälgimisel. Poegimiseelselt saame jälgida kinnisloomade söömust ja ennetada ainevahetushaigusi kinnisperioodi lõpul ja laktatsiooni alguses. ACW jälgib igat looma eraldi, kuid koondab nendelt saadud info üheks tervikuks, andes graafiku kujul ülevaate kogu grupi käitumistest ja söömismustritest. Hälbed söömismustrites ja mäletsemises annavad teile väärt informatsiooni sööda saadavuse ja kvaliteedi kohta.

Ketoos on laktatsiooni alguse kõige sagedasem probleem, millele saame kiiremini jälile, kui jälgime lehmade söömust poegimiseelselt. Vähenenud söömus ja mäletsemine peale poegimist annab meile infot ka selle kohta, et loomal võib olla libediku nihkumine.

Loomade jälgimissüsteemi puudumisel tegeleme paljuski tagajärgede ja raviga. ACW kasutusele võtmine aitab ennetada terviseprobleeme ning pikendada seeläbi lehmade karjaspüsivust. Kontroll iga looma tervise üle annab teile meelerahu.

 

“Üks haige lehm vajab sama palju inimese aega kui 40 hea tervisega lehma”

                                                                                                                                                     - Joep Driessen, CowSignals

Loomade heaolu on oluline

Veiste heaolu põhialusteks on hästi korraldatud söötmine ja jootmine, head pidamistingimused, korras tervis ning liigiomane käitumine.

ACW annab võimaluse jälgida loomi 24/7 nii indiviidi, grupi kui kogu karja põhiselt, arvestades lehmade ööpäevast käitumismustrit:

 • Lamamine 12-14 tundi | Pikali heitmine 11 kordaS
 • Söömine 4-6 tundi | Söömas käimine 9-14 korda
 • Mäletsemine 7-10 tundi
 • Lüpsil käimine 2-3 korda
 • Aeg sotsiaalseks suhtlemiseks

Kui lamamisele kuluv aeg on lühem kui 12-14h, tuleb mõelda, kas asemed on loomadele ebamugavad või on grupis liiga palju loomi ja kohti lamamiseks napib. Pikem lamamisaeg võib seevastu olla märk algavast lonkest. Kui lehmad heidavad pikali enam kui 11 korda, võib see olla märk, et häirime loomi liigselt ja ei anna neile aega puhata ja mäletseda. Liiga vähe pikali heitmisi annab aga märku sellest, et loom ei soovi asemelt tõusta. Lehmade käitumine muutub enne poegimist – loom hakkab rohkem pikali heitma, muutub pasiivsemaks, söömus ja mäletsemine vähenevad. Peale poegimist annab ACW infot, kuidas lehmad taastuvad ja kas on vajalik ratsiooni muutmine või lisaenergia andmine, et vältida ainevahetushaigusi.
 

TASUB TEADA

 • Hästi koostatud söödaratsioon sisaldab piisavalt toorkiudu, mis paneb lehmad mäletsema. Kui aga mäletsemine suureneb ja söömus väheneb, oleme ratsiooni koostanud liiga toorkiu rikka.
 • Iga lisatund, mille lehm lamab, toodab ta 0,9 kuni 1,6 kg rohkem piima.


Lehma käitumine poegimiseelselt

 

Kuidas ACW töötab?

ACW aktiivsusandurid registreerivad lisaks liikumisele ka selle intensiivsuse. Süsteem võtab vastu infot loomade käitumise ja tegevuste kohta: lamamine, kõndimine, söömine, mäletsemine ja indlemine. Andur asub veekindlas korpuses, mis sisaldab lisaks akut, miniatuurset protsessorit andmete töötlemiseks, mäluseadet ajutiseks andmete salvestamiseks (kuni 24 tundi) ja andmeedastajat.

Arvutitarkvara kasutab algoritme, mis loovad iga lehma jaoks normaalse aktiivsuse baasjoone ja võrdlevad iga tema tegevusperioodi varasema tegevuse ja mõnel juhul ka kogu karja tegevusega. Lehma suhteline aktiivsus kuvatakse graafikus koos hoiatuste ja märkustega, mis näitavad, et lehmal on ind. ACW on ainuke elektrooniline jälgimissüsteem, mis võimaldab lisaks aktiivsuse jälgimisele tuvastada ka looma mitteaktiivsust. Lehma aktiivsuse vähenedes annab süsteem hoiatuse võimaliku haiguse ohu või lonke kohta. ACW teave asub pilves, mis võimaldab internetiühendusega juurdepääsu nii laua- ja sülearvutist, nutitelefonist ja tahvelarvutist. ACW innatuvastuse täpsus on enam kui 90%.


ALTA CowWatchi valikus on 6 erinevat kaelaandurit

ALTA CowWatchi valikus on 6 erinevat kaelaandurit. Kõige lihtsam kahe funktsiooniga andur määrab loomade indlemise ja söömise, sobides peamiselt mullikatele. Kõige rohkem võimalusi pakub 5 funktsiooniga kaelaandur: indlemise tuvastamine, söömine, mäletsemine, looma tuvastamine ja asukoha määramine. ACW kaelaanduril on 5-aastane garantii ja tasuta tugi tootjalt. Lisaks kaelaandurile on ACW valikus jalaresponderid, mis annavad infot lehma liikumise kohta: sammud, pikaliheitmised ja lamamisaeg. ACW aktiivsusandurid töötavad nii iseseisva süsteemina kui ühilduvad ka maailma juhtiva karjahaldustarkvaraga DairyComp305, mis muudab andmete sisestamise ülikiireks ja lihtsaks.

 

Alta CowWatch eelised:

 • Väga täpne inna avastamine 24/7
 • Suurendatud inna avastamise võimekus ja inna avastamise määra tõstmine
 • Võimalike terviseprobleemide avastamine 24/7 ja sellest teavitamine
 • Söömuse jälgimine igas tootmisjärgus loomadel
 • Poegima hakkamise jälgimine
 • Vajalik ei ole lisaarvuti, ligipääsetav infole ükskõik kui kaugelt ja millisest seadmest
 • Loomade identifitseerimise võimalus (ISO) lüpsiplatsil, eraldusväravad
 • Loomade positsioneerimise võimalus
 • Vähenenud tööjõu kulu

Alta CowWatch loomade jälgimise süsteem on ühekordne investeering ilma kuu- ja aastamaksuta!