Alta pullid juhivad edetabeleid

05.04.2023
Loomakasvatus

Eile avaldatud veiste geneetilise hindamise tulemused näitavad selgelt: Alta pullid juhivad kvaliteeditabeleid. TOP 31 üle 140-punktilise piimajõudluse aretusväärtusega (SPAV) pullidest on Alta päritolu lausa 61,3% ehk 19 pulli.

TOP 10 hulgas on Alta pulle 6 (60%) ja TOP 20 hulgas 13 (65%). Alta pullid nopivad hindamistabelis nii kuld- kui hõbemedali: kõrgeima SPAV hindega pull kogu holsteini tõu piimajõudluse hindamistabelis on AltaGilmore (SPAV 156), auväärne teine koht kuulub pullile AltaBlast (SPAV 154). Parimate pullide hulgast leiab ka AltaZareki (pildil), kelle aretusmaterjal on saadaval ka tänastele soovijatele. Üldnimekirjas on AltaZarek viiendal kohal (SPAV 148; piima kg +1350, rasva% +0,17 ja valgu% +0,12). Nimekirja kolmanda koha vääriliseks hinnati Eestis sündinud Lucky ja ABS pull Mansur.

Holsteini tõu SPAV geneetilises hindamises on kokku 1909 pulli andmed, neist 120 (6,3%) on Alta pullid. Hindamises olevatel pullidel on kokku 539 290 tütart, Alta pullide tütreid on 14 428.

SPAV jaotust standardhälvete (12 punkti) kaupa vaadates jäävad 1192 pulli (ehk 62,4%) andmed alla baaslehmade aretusväärtuste keskmise (100 punkti). Alta päritolu pullidest jääb SPAV väärtus alla keskmise 10 pullil (8,3%), mis on selle tunnuse osas märkimisväärne tulemus. Täpsustuseks: geneetilises hindamises võetakse arvesse kõiki andmebaasis olevaid pulle ning noorema ja vanema geneetilise materjali võrdlemine ei pruugi anda kvaliteedist kõige täpsemat ülevaadet. Pulli vanus ei mõjuta aga positiivsete aretusväärtuste analüüsimist. Neid analüüsides näeme, et esimeses positiivses standardhälbes (101...112 punkti) on kokku 331 pulli, neist 15 Alta päritolu, teises (113 ... 124) standardhälbes on pulle 232, neist Alta päritolu 37, kolmandast standardhälbest (125 ... 136) leiame 104 pulli, neist 33 on Alta päritolu, 137 ... 156 punkti vahemikku jäävaid pulle on kokku 50, neist on Alta pullid 25.

Pulli tulemuslikkuse näitajate hulka kuuluvad ka muud väärtused (SSAV, SVAV, üksiktunnused jne.), mis veel vajavad analüüsimist. TOP 20 hulgas olevate Alta pullide SSAV ja SVAV näitajad on aga samuti positiivsel poolel! Analüüside täpsemaid tulemusi kajastame edaspidi.

Tulevikukarja loomine algab aretusmaterjali valikust. Edukat karja geneetilist parendamist!

Pildil: parimate pullide hulka kuuluv AltaZarek