AltaU - teadmised maailmapraktika absoluutsest tipust

27.09.2016
Loomakasvatus

Esimese eestlasena läbis AltaU viiepäevase juhtimiskoolituse Eesti suurima, 2200-pealise Väätsa Agro loomakasvatusjuht Sven Tammoja 2015. aasta sügisel. Dimedium uuris, kui palju kasu on AltaU programm talle andnud ja millised lahendused Väätsa farmis rakendust leidsid.

Esimese eestlasena läbis AltaU viiepäevase juhtimiskoolituse Eesti suurima, 2200-pealise Väätsa Agro loomakasvatusjuht Sven Tammoja 2015. aasta sügisel. Dimedium uuris, kui palju kasu on AltaU programm talle andnud ja millised lahendused Väätsa farmis rakendust leidsid.

„AltaU on erinevalt teistest kursustest väga intensiivne,  hõlmates individuaalset tööd väikses erialast tõsiselt huvitatud inimeste grupis, kus juhendajateks on maailmas kõrgelt hinnatud ja tunnustatud õppejõud-praktikud. Eredalt on meeles dr Robert Gorbetti silmaringi laiendav noorkarjakasvatuse üldprintsiipide loeng, dr Karl Burgi sõratervise ja värkimise õpe ning dr Tom Fuhrmanni inimeste juhtimise loeng.

AltaU ei keskendu ainult tõuaretusele, vaid seal võetakse luubi alla kõige kulukamate haiguste ennetamine, nagu sõrahaigused, sigimisprobleemid ja mastiit. Palju pööratakse tähelepanu farmi juhtimisele.

Kogu kursuse ajal on suhtlus väga vahetu – küsimusi on võimalik esitada jooksvalt ja vastuseid ning lahendusi pakuvad nii juhendajate kui osalejate näol tippspetsialistid igast maailma nurgast. Kursusele minnes soovitan teha eeltööd ja panna paberile enda farmi jaoks kõige olulisemad küsimused. Näiteks võtsin kaasa Väätsa lüpsilauda planeeritava sõrahaiguste ennetamise strateegia, mida siis koos dr Karl Burgi ja teiste osalejatega ühiselt  arutasime ning lihvisime – sellist võimalust ei tohi kasutamata jätta!

Tegelik töö farmis algab alles pärast kursust, kui hakkad õpitut ellu viima. Kasutan tihti kursuste konspekti, et leida uusi ideid ja ühtlasi oma küsimustele vastuseid saada.

Soovitan AltaU-d just nendele piimafarmide juhtidele, kes on valmis tegema suuri ja julgeid otsuseid ja neid targalt ellu viima.“

 

Kui teil tekkis küsimusi või soovite lisainfot, kuidas ka teie saaksite AltaU koolitusel osaleda,
võtke ühendust Dimediumi kliendihalduri Kätlin Saavaniga.