Aminohapped piimalehmade ratsioonis: kuidas parandada sööda efektiivsust?

29.11.2019
Loomakasvatus

21. novembril toimus Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Maaeluministeeriumi ja Dimediumi ühine infopäev uuematest arengutest piimakarja söötmisel.  Päeva pealektoriks oli hinnatud veterinaararst ja söötmisspetsialist Amelie Cornillet Prantsusmaalt (VITALAC), kes jagas teadmisi aminohapete rollist piimalehmade ratsioonis ja vatsa atsidoosi ennetamisest.  

Aminohappelise koostise täiustamine on piimalehmade ratsiooni koostamise järgmine samm. Toorproteiini osakaal üksi ei ole täpne kriteerium, oluliselt informatiiivsem on piima tootmisel keskenduda seeduvale proteiinile või veel täpsemalt, limiteerivatele aminohapetele. Neist kaks tuntumat on metioniin ja lüsiin.

Metioniini kasutatakse piimavalgu sünteesimiseks, kuid ta on oluline ka maksa hea tervise jaoks, aidates väljutada maksast rasvu. Metiooni lisamine ettesöötmise ja värskeltpoeginud lehmade ratsiooni vähendab ketoosi, libediku paigalt nihkumist ja päramiste peetust. Metioniin suurendab piimatoodangut ja annab keskmiselt 0,15%-punkti kõrgema piimavalgu sisalduse. Hiljutised uuringud on tõestanud ka metioniini postiivse toime sigivusele.

Lüsiini tähtsaim ülesanne on piimavalgu tootmine, mille tulemuseks on suurem piimatoodang. Lisaks tõstab lüsiin lehmade kuivaine söömust vahetult enne poegimist ning laktatsiooni ajal. Kuivaine suurem söömus ning kõrgem piimatoodang jätkub kuni neli nädalat peale seda, kui vatsas kaitstud lüsiini ratsiooni enam ei lisata. Lisaks täheldati lehmadel, kellele söödeti siirdeperioodil kaitstud lüsiini, madalamat vere ketokehade (BHBA) taset ning väiksemat kehakonditsiooni langust.

Cornillet soovitab täiendada piimalehmade ratsiooni nii lüsiini kui metioniiniga üheaegselt ning parima proteiini efektiivsuse saavutamiseks järgida valemit LÜS/MET = 3. Selle tulemusena on võimalik vähendada toorproteiini osakaalu ratsioonis, saavutades sama või isegi parema toodangu, arvestades nii piima kogust kui kvaliteeti.

VITALAC pakub erinevaid vatsas kaitstud proteiini lisandeid, sisaldades kas ainult vatsas kaitstud lüsiini, ainult metioniini või tasakaalustatud lüsiini ja metioniini segu. Küsi täpsemalt Dimediumi kliendihaldurilt.

Eesti ratsioonide tasakaalustamine – atsidoosi riski maandamine tänu silos esinevate hapete vähendamisele

Oluline on meeles pidada, et lehma söötmisel söödame eelkõige vatsa mikrofloorat. Vatsa bakteritele ja algloomadele meeldib stabiilne pH, mis on hea piima kvaliteedi ja toodangu võtmeteguriks. Üks võimalik pH taseme kõikumise allikas on suures koguses hapete söötmine ratsiooni lisatud silost. Tavaliselt annab silo 1/5 kõikidest hapetest, millega vats hakkama peab saama.

Cornillet rõhutab vatsa atsidoosi ennetamisel nii hea söötmisrutiini tähtsust, kui ka vatsa puhvrite ning elavate pärmseenerakkude kasutamist. VITALAC on välja arendanud uue lahenduse, kuidas puhverdada happeid juba söödaratsioonis, muundades osaliselt just silost pärinevaid happeid. Kui segada RUMIX3 siloga (küsi lisainfot Dimediumi kliendihaldurilt), siis piim- ja äädikhape muunduvad aluselisteks sooladeks atsetaadiks ja laktaadiks. Soolad tõstavad koheselt ratsiooni pH-d, vähendades tunduvalt silo hapestavaid omadusi. Selle lahenduse teine eelis on vatsas seeduv proteiin. RUMIX3 võimaldab vähendada proteiinsöötade osakaalu ja annab ratsioonis natuke ruumi juurde teraviljade kasutamiseks. Vatsa mikrofloora suudab kasutada lõhustuvat proteiini ja tärklise lisakogust mikroobse proteiini tootmiseks, mis sisaldab rikkalikult lüsiini ja metioniini.

Vatsa pH -d aitab tasakaalustada ka XL-GRAINiga töödeldud teravili. XL-GRAIN on teravilja töötlemise meetod, mida saab kasutada kõigi tärklist sisaldavate teraviljade puhul. See tõstab töödeldud teraviljas toorproteiini osakaalu ja pH-d, tänu millele saab vähendada nii proteiinsööta kui ka ennetada suurest teravilja koguses tulenevat vatsa atsidoosi.  Vatsa mikroobidele mõjub selline sööt hästi, sest samal ajal pakutakse neile lõhustuvat proteiini ja tärklist ning hoitakse normis ka pH. Täpselt nagu RUMIX3-I puhul – tulemuseks on mikroobse proteiini intensiivsem sünteesimine. Lisaboonusena kaitseb selline töötlemine teravilja 1 aasta jooksul hallituste eest.

Lisainfot jagavad Dimediumi kliendihaldurid.