Geeniuuring Dimediumis - tõhus viis karja väärtuse tõstmiseks

07.12.2023
Loomakasvatus

Geene uurides saad teha olulisi aretusotsuseid andmepõhiselt – kellega jätkad aretustööd ehk jätad karja täienduseks, keda müüd ning kellel kasutad suguselekteeritud või hoopis lihatõu spermat jne. Paljudes edukates riikides uuritakse geenide põhjal üle 80% sündinud lehmvasikatest.

Tee sinagi järgmise põlvkonna aretusotsused reaalsete aretusväärtuste põhjal ja tõsta oma karja väärtust!

Geeniuuring Dimediumis

Dimedium pakub karja aretusedu kiirendamiseks emasloomade genotüpiseerimist* (parimad lehmad, mullikad või kogu emasloomade populatsioon).

  • Genoomaretusväärtused edastatakse Alta GPS programmi
  • Andmeid kasutatakse aretus- ja seemendusplaanide tegemisel – emaslooma aretusväärtuste kõrvutamisel leitakse sobivaim aretuspull
  • Erinevate tervise- ja monogeensete tunnuste kohta saadakse info ning kontrollitakse põlvnemist

Genoomsete aretusväärtuste põhjal saad teha aretusotsuseid, mille tulemusena lüheneb põlvkonanintervall, saadakse kasumlikum lehm ning kasvab aretusest saadav tulu. Genotüpiseerimise kulu on umbes 0,5% lehma ühe laktatsiooni piimatoodangust ning investeeringu teed vaid kord lehma elu jooksul.

Võta meiega ühendust ja räägime täpsemalt, kuidas geeniuuring aitab sinu karja väärtust tõsta!

 

Tõnu Põlluäär
Dimediumi veiste aretuse projektijuht
516 7821 I tonu.polluaar@dimedium.ee

*Genoomselektsioon – veise geneetiline potentsiaal tehakse kindlaks DNA-s asuva üksiku nukleotiidse polümorfismi (SNP) põhjal (hinnangute aluseks on >60 000 SNP)