Kuidas koostada head aretusplaani?

08.04.2020
Loomakasvatus

3. aprillil toimus Dimediumi ja Alta veebiseminar „Kuidas koostada head aretusplaani?“ Lektor Anneke Talsma (Alta Genetics Inc.) alustas veebiloengut kuulajate kaasamisega, tundes huvi, kuidas ja mille alusel Eesti piimafarmides pulle valitakse. Suurem osa publikust kinnitas, et lähtub pullide valikul oma aretusrõhkudest.

Lektor võrdles pullide valikut piirmäärade ja aretusrõhkude alusel ning tõi välja aretusrõhkude eelised. Lisaks selgitas ta erinevate indeksite sisu, mis pani mõtlema, kas erinevate riikide keskmised indeksid ikka on kõikidele farmidele sobilikud. Võimalik, et teie farmi vajadused erinevad oluliselt keskmisest USA või Euroopa farmist.

Lisaks selgitas Talsma, mille alusel tuleks aretusrõhke määrata. Kindlasti tuleks läbi mõelda, kust tuleb raha – kas teile makstakse piima koguse või sisalduse eest ning kas see on muutumas või mitte. Milline on karja geneetika hetkeseis, millised on nõrgad kohad ja peamised loomade karjast väljamineku põhjused? Väga oluline on vaadata tulevikku ja mõelda, kuhu soovitakse jõuda 5 aastaga.

Karja geneetika hetkeseisu on võimalik analüüsida AltaGPS programmi abil. Talsma selgitas, kuidas teha positsioneeringu abil otsuseid ja millele võiks tulevikus rõhku panna. Kaheks kõige olulisemaks tunnuseks pidas lektor tootlikku iga ja tütarde tiinusmäära, mida selgitas ka praktiliste näidetega.

Hetkel, mil inimesed on rohkem kodused, võiksid kliendid vabal momendil katsetada altagenetics.com kodulehel oma aretusrõhkude loomist ning sobivate pullide otsimist.

Peale igat geneetilist hindamist, mis toimub kolm korda aastas, võiks soovi korral teha ühe kuni kolme pulli vahetuse. Aretusrõhke ei peaks muutma väga tihti, pigem siis kui aretusrõhkude valikute kriteeriumites on suuremaid muutuseid.

Täname, et osalesite meie esimesel veebinaril ning ootame teid juba 8. ja 15. aprillil meid taas kuulama.

8. aprillil toimuvale veebiseminarile „Geneetika ja tulevik“ saate registreeruda SIIN.

 

Kätlin Saavan
Dimediumi aretusspetsialist
katlin.saavan@dimedium.ee
5788 8912