Kuidas võihape silo kahjustab?

20.05.2021
Loomakasvatus

Võihape tekib silos klostriidbakterite elutegevuse tagajärjel. Klostriidbakterid võivad rikkuda piima ning langetada silo toitainelist väärtust.

Võihappega silo on toitainevaene sööt

Võihappe moodustumine on energiakulukas protsess. Klostriidid tarbivad silos loomale olulist piimhapet ja suhkrut ning kulutavad seda võihappe moodustamiseks. See tähendab, et loomani jõudes on osa silos olevast energiast juba kadunud. 

Klostriid suudab sporuleeruda, eosed aga saastavad piima ja takistavad kvaliteetse juustu tootmist.

Kui elukeskkond muutub klostriidi jaoks ebasoodsaks, siis ta sporuleerub ehk vabaneb kõigest, mida ei vaja, ning kapseldab oma DNA eosesse. Juustu laagerdumise ajal muutub piima sattunud eoste jaoks keskkond taas soodsaks ning neist hakkavad kasvama bakterid. Kasvu käigus tekivad vesinik ja süsinikdioksiid – need kahjustavad juustu struktuuri ja moodustunud võihape annab juustule rääsunud maitse.

Klostriidid põhjustavad loomadel haigusi

Mõned klostriidide tüved toodavad väga ohtlikke toksiine, mis on sageli surmava toimega. Botulismi, pahaloomuliste tursete ja kohiseva muhutaudi ennetamiseks on oluline viia klostriidide tase söödas võimalikult madalale.
Lisaks on võihape piimhappest nõrgem hape, mis tähendab, et selle tekkimisel tõuseb silo pH tase. Kuna klostriidid vajavad kasvamiseks hapnikuvaba keskkonda, kus on palju suhkrut ja mitte liiga madal pH tase, tekib nõnda põhjus-tagajärg ring: klostriidid moodustavad võihapet, võihape tõstab pH-taset, see soodustab veelgi klostriidide kasvu, kes moodustavad võihapet.

Kuidas klostriidide kasvu ja võihappe moodustumist silos takistada?

Juba käärimise ajal on mõistlik veenduda, et haljasmass ei kääriks valesti ega saastuks pinnasega. Tõhusalt aitavad riske maandada silokindluslisandid, mis alandavad kiirelt silo pH-taset.

Safesil Pro ja Safesil Challenge silokindluslisandid annavad piimhappebakteritele klostriidbakterite ees konkurentsieelise. Neid kasutades

  • langeb kiiresti silo pH-tase ning
  • hävivad soovimatud klostriidbakterid.

Silokindluslisandites sisalduv säilitusaine naatriumnitrit hävitab klostriidid ja muud soovimatud bakterid sileerimisprotsessi varajases staadiumis.

Eriti soovituslik on silokindluslisandi kasutamine mulla ja sõnnikuga saastunud või märja silo korral, milles on kuivainesisaldus alla 30%. Ka aeglase sileerimisprotsessi või madalamate temperatuuride puhul, kus piimhappebakterid kasvavad külma tõttu aeglasemalt, on soovitatav kasutada riskide maandamiseks silokindluslisandit. Nii saab vähendada spoore piimas ja hoida ära võihappe moodustumisest tingitud toitainete kadu loomasöödas.

 

Johanna Nilsson
Salinity AB