KUUMASTRESS: 4 söötmissoovitust maailmapraktika tipust

27.06.2022
Loomakasvatus

Kuum suvi võib piimatootjatele kujuneda suureks väljakutseks. Näiteks langes eelmise aasta erakordselt palaval suvel farmides piimatoodang keskmiselt 3-6 liitrit lehma kohta päevas, tekitades tootjatele suurt majanduslikku kahju.

Kaotatud toodangule lisandusid loomade ravi- ja praakimisega kaasnevad kulud ning stressi negatiivne toime, mis kandub edasi ka järgmistele põlvedele. Kuumastressist tingitud kahju on seega pika mõju ja kalli hinnaga. 

Loomade vastupanuvõime tugevdamiseks ja kuumastressist tingitud majandusliku kahju vähendamiseks soovitame kasutusele võtta kõik meetmed. Toome teieni teadmisi maailmapraktika tipust, jagades Dimediumi kauaaegse partneri Vitalac söötmisnõustaja ja loomaarst Amelie Cornillet soovitusi.

LEHMA MUGAVUSTSOON JA KUUMASTRESS

Lehmad toodavad koresööta seedides soojust, millest on vaja normaalse kehatemperatuuri ja organismi normaalse funktsioneerimise säilitamiseks loobuda. Optimaalseks temperatuurivahemikuks sellisel temperatuuri reguleerimisel on 5°C - 7°C. Termoneutraalne tsoon on kuni 15°C . 

Kuumastress, kus looma tervis ja toodang kannatavad, algab temperatuuril 22°C , kui suhteline õhuniiskus >45%.

Kuumastress: temperatuuri ja niiskuse koosmõju

Loomade kuumastressi taseme määramisel on lisaks temperatuurile oluline jälgida ka suhtelise õhuniiskuse sisaldust, mille alusel arvutatakse temperatuuri niiskuse indeks (THI – Temperature Humidity Index). THI kaudu hinnatakse kuumastressi taset, mis omakorda viitab mõjule loomatervises ja majanduslikus olukorras.   

THI > 68 mõju lüpsilehmale:
- 0,23 kg KA söömust päevas iga THI ühiku kohta
- 0,26 kg piima päevas iga THI ühiku kohta

THI ja piimatoodangu seosed Holsteinidel (Bernabucci et al, 2010)

Veterinaararst Amelie Cornillet 4 peamist söötmissoovitust, mida palavate ilmade korral rakendada:

1. VEENDUGE, ET LOOMAD TARBIKSID PIISAVALT VETT

 • 636,4 kg kaaluv lüpsilehm vajab 26°C õhutemperatuuri juures 146 l vett päevas;
 • Vesi olgu puhas, värske ja jahe; 
 • Tagage ühe lehma kohta 10 cm joogiküna pikkust; 
 • Tagage voolukiirus 15-20 L/min; 
 • Ärge unusta kinnisloomi, ettesöötmise loomi ja poegivaid loomi!

2. HOIDKE TÄISSEGURATSIOON KVALITEETSENA JA STIMULEERIGE SÖÖMUST 

 • Tehke kõik selleks, et kuumastressist tulenev kuivaine söömuse langus oleks võimalikult madal;
 • Hoidke grupid pigem väiksemad ja ventileerige nii palju kui võimalik (Vt lisaks: CYCLONE 360 ja CYCLONE Plus ventilaatorid);
 • Kasutage parima kvaliteedi, seeduvuse ning toitainete sisaldusega silosid; 
 • Vältige silo ja täisseguratsiooni kuumenemist, kasutades silokindluslisandeid (Vt lisaks: Safesil Pro ja Safesil Challenge), mis tagavad stabiilsuse silo avamisel ja söötmisel;
 • Puhastage söödalava iga päev söödajääkidest;
 • Vältige sööda fraktsioneerumist ning sorteerimist: kiu pikkus < 3 cm ning täissegu ratsiooni KA sisaldus ca 40%;
 • Söötke jahedal ajal ning võimalusel 2-3 korda ööpäevas;
 • Lükake sööta ette niipalju kordi kui võimalik; 

3. KOHANDAGE MINERAALIDE SÖÖTMIST

 • Naatriumil ja kaaliumil on väga oluline roll vee ja happe/aluse tasakaalustamisel organismis. 
 • Kuumaga toimub elektrolüütide suurem kadu higistamise, suurenenud süljevoolu ja uriini kaudu. Suur osa kaaliumist eraldub piimaga. Organism Na ja K varusid ei säilita. Tagage söödas õiges vahekorras K ja Na, suurendamaks vee tarbimist ning säilitamaks KA söömust;
 • Sõltuvalt THI-st on K ja Na suurema vajaduse katmiseks ning katioonide-anioonide bilansi tõstmiseks soovitav ratsiooni rikastada kuni 300 g söögisoodaga päevas (sooda koguse arvutamisel küsi abi Dimediumi veisekasvatuse nõustajalt Katri Puusepalt);
 • Kui õhutemperatuur tõuseb üle 20°C, tõstke lüpsilehmade katioonide-anioonide bilanss (DCAD) tasemeni 300-400 Meq/kg KA-s. Nii väldite metaboolset atsidoosi;
 • Suurendage soola kogust 80–100 g lehma kohta;    
 • Mikroelementide vajaduse katmisega tagate rakkude ainevahetuse funktsioneerimise;
 • Pöörake eraldi tähelepanu Zn söötmisele.

4. KONTSENTREERIGE RATSIOONI

 • Kuumastressi korral tõuseb looma toitainete vajadus 7-25%, samal ajal väheneb KA söömus;
 • Pidage meeles, et kuumastressi korral on suurenenud oht ka vatsa atsidoosile;
 • Kasutage lüpsilehmadel kuumaperioodil Keto-Energia graanuleid 250–300 g või Propyguard siirupit 150–300 g päevas, et tõsta söömust ning suurendada loomade vastupanuvõimet kuumastressi tagajärgedele;

Ketoenergia toime kuumastressi korral

 • Atsidoosi tekitavaid energiaallikaid saab vähendada kaitstud rasvade ratsiooni lisamisega.

Näiteks: 

300 g VITAFAT = 1 kg otra
450 g VEGELIN = 1 kg otra

 • Tärklise saab muuta vähem atsidoosi tekitavaks, kui töödelda vili XL Progress'iga ja/või kasutada energiatarbe katmisel maisijahu.
 • Kasutage kiu paremaks seedeks ning söödaefektiivuse tõstmiseks eluspärmi: Vitanat Concentrate biotiini ja pärmiga mineraalisegu.

Karja söötmist aitab tingimustele vastavalt kohendada Dimediumi veisekasvatuse nõustaja Katri Puusepp.

Küsi julgelt lisainfot oma Dimediumi kliendihaldurilt!