Orgaaniline väetis Fertikal rõõmustab Eesti mahemehi

20.09.2016
Taimekasvatus

Võrumaa mahetalu Põlgaste Talu OÜ peremees Janek Eerik on uuendusmeelne ja avatud mõtlemisega põllumees, kes on suurema saagi nimel alati valmis katsetama uute väetiste, biostimulaatorite ja meetoditega.

Käesoleva aasta kevadel oli ta osaühingute Kavastu Põld ja Caro Mahe kõrval valmis alustama põllukatseid uue orgaanilise väetisega Fertikal.

Võrumaa mahetalu Põlgaste Talu OÜ peremees Janek Eerik on uuendusmeelne ja avatud mõtlemisega põllumees, kes on suurema saagi nimel alati valmis katsetama uute väetiste, biostimulaatorite ja meetoditega.

Käesoleva aasta kevadel oli ta osaühingute Kavastu Põld ja Caro Mahe kõrval valmis alustama põllukatseid uue orgaanilise väetisega Fertikal.

Maheteravilja kasvatamisega alustas Põlgaste talu viis aastat tagasi vaid 20 hektaril. Tänaseks on tegevust laiendatud 500 hektarile ja põldudel lokkavad kaer, rukis, hernes, tatar, talirüps, oder ja ristik.

V2-160929991_0.jpg
Foto: Janek Eerik

 

Fertikali katsetega alustati Põlgaste talu 20 hektaril kaerapõldudel erinevate väetusnormidega 500-50 kg hektari kohta. Kõikide katsepõldude eelviljaks oli hernes. Seemet töödeldi enne külvi samade biostimulaatoritega. Fertikali külvati sõeladeta kombikülvikuga.

 

Kaera_katse_kokkuvote.jpg

Katse tulemused näitavad selgelt, et Fertikaliga väetatud põllud andsid ka viletsal vilja-aastal korraliku saagi. Eriti tähelepanuväärne on 500 kg/ha kohta väetatud katsepõllu mahukaal 550, mis on oluliselt parem kui keskmine mahukaal ka mitte-mahekaera puhul. Selgelt on näha, et ka teistel väetatud põldudel oli mahukaal kõrgem. Lisaks katsetati Põlgaste talus Fertikali ka odrapõllul 250 kg/ha kohta, saagikuseks 2,3 t/ha ja mahumass 650.

Peremees Janek Eerik on kindel, et mahemeestele on orgaaniliste väetiste kasutamine eriti oluline, kuna olulised toiteelemendid jäävad sageli defitsiiti. Lämmastikku on võimalik mullastikku lisada liblikõieliste kasvatamisega, kuid teisi olulisi makroelemente ei teki kuskilt juurde. Mahepõllumajandus on väga pika vinnaga protsess. Ka koos orgaanilise NPK lisamisega kulub 3-4 aastat, et mulla struktuur korda saada ja muld taas elama panna. Loomulikult on olulised ka külvikorrad ja mehaaniline umbrohutõrje.

Tava- ja maheteraviljakasvatust võib võrrelda tippspordiga - kas valida doping ja ühekordne vägev tulemus, mis teisalt organismi kurnab ja haigustele vastuvõtlikuks teeb või pikaajaline treening ja tervislik toitumine, mis tagab edu ja tippvormi aastateks.

Kui anda Fertikal NPK 4-3-3 300 kg/ha, tuleb hektari väetamise maksumuseks umbes 70–75 eurot. Oodatav tulemus on 1,5-2 t lisasaaki, mis mahekaera hindu arvestades on umbes 500 eurot tulu ühe hektari kohta. Seega joonistub otsene kasu selgelt välja. Lisaks sellele paraneb orgaanilise väetise lisamisega aasta-aastalt mulla struktuur ja suureneb huumuse sisaldus.

Järgmine koorem 24 tonni Fertikali on Põlgaste talus juba kohal. See lisatakse talivilja külvile 100kg/ha. Kevadel on plaanis pealtväetamine erinevate katsenormidega. Samuti jätkatakse suviteravilja katsetega, aga seekord juba oluliselt suurematel pindadel.

 

Olev Sõro
Dimediumi taimekasvatusgrupi juht

www.pollumajandus.ee
20.09.2016