Piimalehma tootliku eluea pikendamine on väga kuluefektiivne

09.04.2020
Loomakasvatus

Täna, 9. aprillil toimus Dimediumi veebiseminar “Piimalehma tootliku eluea pikendamine”. Lektor Jack van Mensvoort (Topro Animal Health, Holland) selgitas, et piimafarmi kestliku toimimise eelduseks on jätkusuutlik tootmine. Jätkusuutliku tootmise juures on aga väga oluline piimalehmade eluea pikendamine. Tänapäeva moodsates piimatootmise riikides on keskmine piimalehm produktiivne kolm laktatsiooni. Piimalehmade eluea pikendamisega võib piimatootmissektor astuda suure sammu jätkusuutlikkuse, kasumlikkuse ja sotsiaalse heakskiidu suunas. 

EELISED

  • Piimalehma eluea pikendamine kolmelt viie laktatsioonini vähendab oluliselt pidamiskulusid
  • Väheneb noorloomade vajadus
  • Suurem piimatoodang väiksema keskkondliku jalajäljega

Arvutused näitavad, et 500-pealise piimakarja puhul võib kolmelt laktatsioonilt nelja laktatsioonini jõudes farmi majanduslik kasu kasvada 80 000 kuni 110 000 euro võrra aastas.

Teame, et korrektne vasikakasvatus võib tuua meile suurt tulu. Hea ternesehaldus ja vasikate metaboolne programmeerimine peaksid olema igapäevane praktika. Moodsas piimakarjakasvatuses soovime, et mullikas poegiks 23 kuu vanuselt. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb aga kogu kasvuperioodi jooksul pöörata paljudele detailidele suurt tähelepanu. 

Piimafarmi üks suurimaid väljakutseid on poegimisaegse üleminekuperioodi lihtsustamine ja laktatsiooni probleemivaba algus. Kontrolli all tuleb hoida kaltsiumi metabolism ja negatiivne energia tasakaal, pöörates suuremat tähelepanu riskilehmadele. Tähelepanu tuleb pöörata poegimishalvatusele, ketoosile, udara- ja sõratervisele. 

70-80% praakimistest on võimalik vältida!

Kui laktatsiooni algus on hea, soovime, et lehm ka edaspidi terve oleks ja optimaalset toodangut annaks. Selle saavutamiseks tuleb aega ja tähelepanu pöörata viljakusele, mineraalide andmisele ja udaratervisele. 

Topro Animal Health ja Dimedium toetavad piimakarjakasvatajat piimalehmade eluea pikendamisel. 

Tutvu Topro boolidega siin:
CRYPTO TOPRO BOOLID
KETO DUO TOPRO BOOLID

 

Küsi lisainfot oma Dimediumi kliendihaldurilt