Sinu piimakari on võimeline enamaks!

04.05.2020
Loomakasvatus

Kuidas toota piima kasumlikumalt, säästa tööjõukulu, aega ja looma tervist - see on väljakutse igale piimatootjale. 29. aprillil toimus Dimediumi veebiseminar, mille viisid läbi Dimediumi Targa farmi projektijuht Sven Saal ja Alta Geneticsi esindaja Anneke Talsma.

Tehnoloogia areng võimaldab meil täna piimatootmist ja loomade heaolu, tervist ning taastootmist väga täpselt jälgida. Tehnoloogialt saadava info õigsuses saame olla kindlad ning info ei ole mõjutatud inimeste emotsioonidest, võimalikust hooletusest või väsimusastmest. Vajalik info on igal ajahetkel farmi personalile olemas läbi interneti ühenduses oleva arvuti või nutiseadme. Loomade jälgimissüsteemi Alta CowWatch abiga saame märkimisväärselt parandada taastootmise, tervise ja heaolu näitajaid.

Ülevaade farmis toimuva kohta võimaldab meil parandada loomade tootmisnäitajaid ning viia vajadusel läbi muutusi farmipersonali töös. 

Taastootmisnäitajatest rääkides tõdes Saal, et 43% farmi loomadest indleb öösel ehk inimese jaoks mitte tavapärasel tööajal. Lehmade elektrooniline jälgimissüsteem aitab leida kõik indlevad lehmad või mullikad, parandades oluliselt innaavastamise määra, tiinusmäära kui ka tiinestumisprotsenti. Taastootmisnäitajate paranemist iseloomustasid ilmekad näited  erinevate riikide farmidest. Vaatlesime farmi, kus Alta CowWatchi kasutamisega paranes lehmadel tiinusmäär 11 protsendilt  35%ni, ning inna avastamine 28 protsendilt 59%ni.

Loomade tervise jälgimise seisukohalt on tehnoloogia eeliseks terviseprobleemide väga varajane avastamine, mille tulemusena on võimalik vältida hilisemaid suuremaid kulutusi loomade tervisele.

Algoritmide abil tuvastab Alta CowWatch rohkem kui 80% ägedate häiretega lehmi vähemalt üks päev enne farmi personali. 

Farmijuhataja: Alta CowWatch saatis mulle peale õhtust lüpsi selle lehma kohta söömishoiatuse. Mulle tundus see kummaline, kuna lüpsiajal oli loomaga kõik korras. Läksin hoiatust kontrollima ja leidsin ta asemelt palavikuga. Kui poleks nutiandureid olnud, siis poleks loom järgmisel hommikul  ise lüpsi läinud ja ma oleksin pidanud teda asemelt traktoriga välja tõmbama.

Alta CowWatchi süsteemi kasutades näitavad paljude farmerite kogemused, et väga mitmed võimalikud  terviseprobleemid annavad endast märku juba enne poegimist. Seetõttu on väga tähtis saada infot, kuidas  lehmad end kõige kriitilisemal siirdeperioodil tunnevad. Kehva söömusega kinnislehmal võib tekkida poegimishalvatus ja hiljem metriit.

Alta CowWatch jälgib lehmade söömuskäitumist söötmisgruppide järgi. Selle kaudu saame hinnata sööda kättesaadavust, kogu söötmisgrupi söömise aega, sööda etteandmist ja sööda ettelükkamist.

Hästi korraldatud söötmisega on võimalik sama arvu lehmadega toota rohkem piima. Iga 2 kg eeldatava piimatoodangu kohta peaks lehm sööma vähemalt 2 kg ratsiooni kuivainet. Sööt peab olema eelkõige kvaliteetne, alati kättesaadav, hästi segatud ja tasakaalus.

Alta CowWatch on tõestatult kõige töökindlam ja tõhusam loomade jälgimissüsteem. Anneke Talsma tõi välja, et laiemalt levinud jälgimissüsteemidel esineb rikete määr 7-25% aastas. Piimatootja peab seega kulutama märkamatult täiendavat lisaraha süsteemi korrashoiuks ja uute andurite ostuks. Alta CowWatchil on aga rikete määr 0,5% ja seda kuni 10 aastase kasutusaja jooksul!

Alta CowWatchi eelised

  • Ligipääsetavus andmetele – rohkem kui ühel inimesel on juurdepääs farmi teabele ja eemalt
  • Meelerahu – 24h/365 päeva aastas on silm peal kõigil loomadel
  • Varajane avastamine – inna ja tervisehäirete tuvastamine varem kui inimese silm neid märkab
  • Õige seemenduse aeg – millal lehm tegelikult indlema hakkas
  • Paremad seemendustulemused – lehmad kiiremini tiineks
  • Kogu karja söömise jälgimine – teadke täpselt oma karja, aga ka üksikute loomade söötmis- ja mäletsemiskäitumist

 

Terve looma nimel
Heitti Irval
Smart Farmi projektijuht