Antimikroobne resistentsus - on aeg tegutseda!

09.01.2020
Kalakasvatus

Vesiviljeluses kasutatavad antibiootikumid süvendavad maailma elanikkonda ohustavat mikroobivastaste ravimite resistentsuse probleemi. Õnneks on olemas seda arengut aeglustavaid  lähenemisviise, nagu näiteks desinfektsioonivahendite kasutamine.

Antibiootikumide kasutamisest ja kuritarvitamisest ning sellise käitumise mõjudest kogu maailmale on viimasel ajal räägitud palju. Kas te aga teadsite, et põllumajanduses ja vesiviljeluses kasutatavate antibiootikumide bakterite tapmisstrateegiad on samad, mis humaanravis kasutatavatel antibiootikumidel? Seda arvesse võttes pole üllatav, et inimeste antimikroobne resistentsus on seotud antibiootikumide kasutamisega loomakasvatuses.

Ehkki nad mõlemad tapavad patogeene, erinevad antibiootikumid ja desinfektsioonivahendid oma toimimismehhanismi poolest suuresti. Vesiviljeluses ei ole see alati ilmne, kuna mõlemad segatakse vette.
Antibiootikumid tapavad kehasisesed bakterid patogeeni rakkudes toimuvatele protsessidele avalduva tootespetsiifilise toime abil, samal ajal kui desinfitseerimisvahendid toimivad kehaväliselt bakterite laialdase ja mitteselektiivse hävitamise teel. Bakteriaalne haigus, mida piisavalt antibiootikumidega ei ravita, võimaldab kiiresti replitseeruvatel bakteritel luua neid vähem tundlikuks muutva kaitsemehhanismi. Korduval kokkupuutel võivad sellised bakterid teatud tüüpi antibiootikumide suhtes olla täielikult resistentseks muutunud.

Suletud süsteemidest hoolimata on vesiviljelusfarmid oma keskkonnaga siiski  tugevamas vastastikuses seoses kui maismaaviljelus. Mis tahes antimikroobse resistentsuse teket ei ole võimalik hoida kinni farmi piires. Teisest küljest impordivad kalakasvandused keskkonnast vähem tundlikke ja potentsiaalselt resistentseid baktereid.

Antimikroobse resistentsuse riski vähendamine algab antibiootikumide kontrollitud ja vastutustundliku kasutamisega. Pikaajaline lahendus on antibiootikumivaba poliitika. Kvaliteetse desinfitseerimisvahendi Halamid® abil on see saavutatav ja paljudes farmides on see juba ka tõestust leidnud. Vaktsineerimine, kvaliteetne bioohutus ja korralikult teostatud juhtimisprotseduurid võimaldavad sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt  vastutustundlikku lähenemist.

Nagu varem mainitud, on vesiviljelustoiminguid nende ümbrusest peaaegu võimatu eraldada ja nakkusoht on kõikjal olemas. Biolagunev biotsiid, mida on võimalik pidevalt vette annustada, ilma et see veeloomadele toksilist mõju avaldaks, elimineerib mistahes patogeeni juba eos, aitab vältida haigusi ja parandab loomade heaolu ning suurendab sedakaudu ka saaki. Halamid® on üks väga vähestest antud  lähenemisviisi puhul juba kasutusel olevatest võimalustest.

Axcentive on pühendunud antibiootikumivaba vesiviljelustööstuse toetamisele. Käesoleval ajal intensiivistab ettevõte oma rakendusuuringuid eesmärgiga peenhäälestada vastavat tüüpi pidevat veetöötlust Halamidi® abil.
 

Lisainfot kalasöötade, tehniliste lahenduste ja individuaalse nõustamise kohta saab Dimediumist:

 

Heitti Irval
5340 0539
heitti.irval@dimedium.ee