Halamid® - kasutamiseks biofiltritega süsteemides

15.07.2019
Kalakasvatus

Biofiltritega varustatud suletud veekasutusega süsteemid on vesiviljelustööstuses järjest enam levinumad – seda nii keskkondlikel põhjustel kui ka eesmärgiga piirata haigustekitajate sissetoomist.

Kalakasvatuste peamisteks lämmastikku sisaldavateks jääkproduktideks on ammoniaak ja uurea. Kuna need ühendid võivad suurtes kontsentratsioonides olla kaladele toksilised, tuleb neid veest eemaldada. Biofiltrid sisaldavad baktereid (peamiselt perekondade Nitrosomonas ja Nitrospira esindajad), kes toodavad ammoniaagist nitraate. See on puhastusprotsessi üheks kriitiliseks etapiks. Järgnevalt eemaldatakse denitrifitseerivate bakterite abil veest nitraadid. See protsess on sarnane looduses toimuvaga, kuid suurema kalade arvukuse tõttu ning seeläbi pideva suuremahulise lämmastikühendite tootmise tõttu suudetakse vesiviljelusfarmis saavutada sama tulemus nende kasulike bakterite abil vaid neid suures kontsentratsioonis kasutades, nii nagu on see biofiltris.

Halamid® desinfektsioonivahendit kasutatakse veepuhastuseks tootmistsükli käigus – veeloomade juuresolekul ning koos töötava biofiltriga.

Kas Halamid® võib mõjutada kasulikke biofiltris elutsevaid baktereid?
Mitmed uuringud on kinnitanud, et kasutades soovituslikku kogust, sobib Halamid® kasutamiseks biofiltrites elutsevate kasulike bakteritega, avaldamata kahjulikku mõju nende talitlusele. Boardman et al (2009)* tõestas mitmete kontrollitud katseseeriatega, et biofiltri aktiivsus (mõõdetakse nitraadi moodustumise kiiruse alusel) 20 ppm Halamid® lisamisel ringlevasse vette ei mõjutanud nitrifikatsiooni protsessi.

Eelmainitud uuringut võib pidada halvimaks võimalikuks püstitatud süsteemiks. Lõppude lõpuks töödeldakse enamikes farmides, nagu ka meie omalt poolt soovitame, desinfitseerimisvahendiga Halamid® ühte veepaaki korraga, nii et sellest paagist ära voolav vesi lahjeneks teisest paagist väljuva veega ning töötlemata paagid põhjustaks tugeva toimeaine kontsentratsiooni vähenemise vees enne, kui see jõuab biofiltrini.

Biofiltri tingimused soodustavad kasulike bakterite vohamist. Sama võib juhtuda patogeensete bakteritega. Juhul kui suletud veeringlusega süsteemi kasutavas kasvatuses esineb jätkuvalt kõrge patogeensete bakterite tase, võib osutuda vajalikuks biofiltri töötlemine desinfitseerimisvahendiga. See aga hävitab kõik biofiltris esinevad bakterid ning võiks seetõttu jääda kõige viimaseks abinõuks. Desinfitseerimisvahendit Halamid® saab samuti sellel otstarbel kasutada. Kuigi vahendit tuleb kasutada kõrgemas kontsentratsioonis kui tüüpiliselt desinfitseerimisvahendite puhul kombeks, saavutatakse antud vahendiga suurepäraseid tulemusi.

Viide:* Dr. Gregory D. Boardman, Responses of Nitrifying Bacteria to Aquaculture Chemotherapeutic Agents (Amy Kathleen Cheathami väitekiri), 27. jaanuar 2009, Blacksburg, Virginia.

 

Heitti Irval
5340 0539
heitti.irval@dimedium.ee