Edukas mullikate pidamise programm | Kuumastress

30.05.2019
Loomakasvatus

Neljapäeval, 23. mail toimus Kesk-Eestis maalilise Pärnu jõe kaldal Veski-Silla Puhkekeskuses Dimediumi seminar, kus rääkisime eeskujulikust mullikaprogrammist ja sellest, kuidas seatud eesmärke saavutada. Kuumale ilmale kohaselt pühendasime päeva teise poole sellele, kuidas suvisel ajal paremaid taastootmistulemusi ja suuremat piimatoodangut saavutada. Suurepärast lektorit Anneke Talsmat Alta Genetics’ist oli kuulama tulnud 50 piimatootjat üle Eesti.

 

 

MULLIKATE PIDAMISE PROGRAMM
Mullikate kasv ja areng jätkub peale võõrutust. Selleks on vaja tagada hea proteiini ja energia tasemega sööt. Mullikatel peavad ühtviisi arenema nii luustik (suurus) kui ka kehamass. Silo hakatakse söödale lisama alates 6. elukuust, mitte varem. Jälgige mullikate arengut kaalu ja turjakõrguse mõõtmise abil. Mullikad on valmis seemendamiseks, kui on saavutatud 55% täiskasvanu suurusest (3. laktatsiooni lehm).

Pange paika kindel taastootmisplaan. Mullikad peavad saama seemendatud ja tiinused kontrollitud kiiresti. Ärge kartke praakida mullikaid, keda on liiga palju seemendatud või kes on liiga vanad. Sünkroniseerimisprotokollid ja loomade jälgimissüsteemid aitavad teil saavutada parimaid tulemusi. Lugege Alta CowWatch loomade jälgimissüsteemi kohta lähemalt SIIT.

Oma karja mullikate vajadus = karja suurus x (keskmine esmaspoegimisiga / 24) x karja väljaminek  x (1 + mullikate väljaminek)

Mullikate pidamise programmi kuluefektiivsuse hindamiseks arvutage lisaks igapäevasele söödakulule välja pidamiskulud kokku. 

Kiirem kasv tähendab eesmärkide kiiremat saavutamist ning väiksemaid kulusid pidamisele.

 

KUUMASTRESS
Piimalehma stressitaset aitab määrata temperatuuri ja niiskuse suhe.  

  •     65+ mõjutab viljakust
  •     72+ mõjutab piimatoodangut

NB! kõrgema toodangu puhul on stressi põhjustavad tasemed madalamad.

Kõige efektiivsem jahutus toimub ventilaatorite ja sprinklerite koos kasutamisel. Temperatuuri tõusmisel suurendage vee pihustamise sagedust.

 

Kõige kiiremini kannab investeering loomade jahutamisel vilja ootealal ja lüpsiplatsil. Seda, kui efektiivselt liigutavad ventilaatorid õhku lehmade kohal, saate mõõta suitsutesti abil. Samuti on oluline õhu kvaliteet. Suvekuudel on eesmärgiks vähemalt üks kogu ruumi õhuvahetus minuti jooksul.

Pakkuge lehmadele rohkelt joomisvõimalusi. Kaaluge joogikünade paigutamist lüpsiplatsilt/ootealalt lahkumise kohta. Jahutamine ja hea õhu kvaliteet mõjub soodsalt ka lõpptiinetele (nii kinnised kui ettesöötmise grupp) ja noorloomadele. 

Tiinestumise parandamiseks kaaluge suvekuudel Alta Concept Plus pullide kasutamist. Kõrge viljakusega Concept Plus pullide kasutamisel on tiinestumisprotsent 2-5% suurem.

 

Küsige lisainfot Dimediumi aretusspetsialistilt

KÄTLIN SAAVAN
Katlin.Saavan@dimedium.ee | 5788 8912